Utlendingsnemda i saken mot Farida: upålitelig, lukket og respektløs

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSjokket kom i Farida-saken en fredag i mai: Farida og familien, som hadde vunnet saken sin i alle rettsinstanser, ble ikke innvilget opphold i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) framstod som en maktarrogant koloss uten respekt for verken Tingretten, Lagmannsretten eller Høyesterett.


Den første dommen i denne lange og smertefulle prosessen var soleklar: Farida skulle hatt opphold.

«Sett i sammenheng er det rettens oppfatning at korrekt anvendelse av Grunnloven § 104 og utlendingsloven § 38 innebærer at Farida skal ha opphold.» (…) «Hensynet til barnets beste tilsier at den videre behandling av saken gis prioritet.»

Man kan vanskelig lese annet ut av dette enn at Tingretten så det som en hastesak. Tenk om UNE hadde rettet seg etter denne dommen og tatt Farida på alvor. I stedet har Farida-saken blitt avfeid som en «enkel sak» å avgjøre, for en person alene.


Respektløs

Vedtaket som er kjent ugyldig av tre rettsinstanser ble fattet av nemndleder alene. Bare når det ikke finnes tvil, kan en sak behandles kun av nemndleder. Likevel har UNE nå gjort akkurat det samme på nytt. Det tyder på en enorm arroganse. Farida hadde et trygt liv på Dokka. Nå lever hun redd og isolert i en liten leilighet sammen med foreldrene sine i livsfarlige Kabul. Hun går nesten aldri ut, hun går ikke på skole. Hun kan ikke gå ut og leke, hun har dermed ingen venner. Disse viktige årene av barndommen skulle hun ha levd på Dokka, dersom UNE hadde respektert Tingretten.


Lukket

Nemndleder tok altså avgjørelsen alene- igjen. Det ble en maktdemonstrasjon fra UNEs side: Det fantes ikke tvil, etter tre år og tre store tap i det norske rettssystemet. UNE beviser at det lille mennesket ikke har noe som helst det skulle ha sagt, for UNE holder for ørene og kjører over prinsippet om barnets beste.

Flere i Utlendingsnemnda har gjort graverende feil. Hvor store feil får UNE begå mot andre mennesker uten at det får konsekvenser? Er UNE fritatt fra generell etikk og Norges lover?

Jeg jobber selv med mennesker og er alltid redd for å gjøre feil som går ut over menneskers liv. Jeg tror de fleste av oss har respekt for at våre avgjørelser har konsekvenser, og prøver å handle etter dette prinsippet- spesielt når vi har makt over andres skjebner. Gjør vi feil, prøver vi å rette dem opp. Det heter samvittighet. Det handler om rettferdighet. I UNE holdt det ikke en gang å tape i tre rettsinstanser. En alvorlig sak vil alltid inneholde elementer av tvil. UNE mente slike elementer ikke eksisterte i Faridas sak- er det egentlig mulig å begripe?


Upålitelig

Høyesterett ga Lagmannsretten rett i at den som har fått innvilget flyktningstatus, har oppnådd høyere grad av trygghet enn den som ikke har fått det, og at det må ha skjedd «en vesentlig og stabil endring» i sikkerhetssituasjonen i Jaghuri-distriktet. Det står i Høyesterettsdommen at Lagmannsrettens rettsanvendelse her er riktig.

Lagmannsretten, som altså i motsetning til UNE har riktig rettsanvendelse, konkluderte med at en slik «vesentlig og stabil endring» ikke var godtgjort. Lagmannsretten la da også vekt på kilder som ble presentert under selve rettssaken sommeren 2017.

Ghazni, som er cirka på størrelse med Hedmark fylke, er en svært urolig og utrygg provins. Reuters meldte nylig om kamper der, mellom afghanske styrker og Taliban. Det lille distriktet Jaghuri kan ikke ses som løsrevet fra resten av provinsen. Taliban har ifølge Reuters trappet opp angrep over hele landet. UNE hevder veiene til Jaghuri nå er trygge- kan UNE spå noe som helst om Talibans forutsigbarhet på afghanske veier? Reuters tittel den 5. mai var: “Afghan Forces, Taliban battle for control of highway in Ghazni province”. Det er til Ghazni UNE mener at Farida og foreldrene nå skal forflytte seg for å leve et trygt liv.


Hvorfor må Farida lide mens Utlendingsnemnda går fri?

UNE tok heller ikke til følge at Tingretten festet lit til asylforklaringene til Faridas foreldre, og at Lagmannsretten langt på vei sluttet seg til Tingrettens vurderinger.

«Basert på at det er mer enn noenlunde sannsynlig at det foreligger zina er det ikke i samsvar med korrekt anvendelse av utlendingsloven § 28 (1) a å sende de tre tilbake til Jaghori og deres familier der», står det i tingrettsdommen.

La ikke klokka tikke lenger- hvert sekund i Faridas liv er like mye verdt som ditt og mitt. Hvert sekund er hun og foreldrene i livsfarlige Kabul, på grunn av alvorlige feil som de ansvarlige nekter å rette opp.

Det er Farida og foreldrenes rett å komme tilbake til Dokka.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags