Nedskjæringer og innsparinger i Sykehuset Innlandet

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Granheim lungesykehus, Aurdal og Bredebygden psykiatriske enheter, er bestemt nedlagt av ledelsen for Sykehuset Innlandet (SI). I tillegg til disse strukturelle grepene, er det vedtatt nedleggelse av sengeplasser på Reinsvoll, Hamar/ Elverum DPS og BUP Døgn på Sanderud. De vedtatte kuttene går langt ut over det som følger av at Kongsvinger overdras til Ahus.

FO Oppland mener at dette vedtaket kommer som følge av to hovedgrunner:

  1. Foretaksmodellen og måten inntektene beregnes, presser fram innstramningsforslag som favoriserer poliklinisk behandling i stedet for dyrere sengeposter.
  2. Styret i SI ønsker nytt hovedsykehus, og må sette av penger for å finansiere dette - altså må de spare!

Innsparinger og nedleggelser blir dermed en ønsket og villet konsekvens fra styret i SI, som følge av foretaksmodellen og ønsket om nytt hovedsykehus. Faglige vurderinger og brukernes behov blir ikke vektlagt i denne prioriteringen, og kommunene påføres betydelige utgifter.

I tillegg er det ansettelsesstopp ute i avdelingene, som betyr at man ikke ansetter fagpersoner ved ledige og vakante stillinger. SI hevder dette ikke berører fagligheten.

FO Oppland ser at dette er problematisk av flere grunner.

  1. Drift av sykehus etter foretaksmodellen gir en sentraliserende effekt, da økonomene tror det er rimeligere å drifte store sykehus. Det er noen fordeler med større fagmiljøer, men totalt sett svekkes tilbudet til pasientene.
  2. Nedleggelser og nedskjæringer gir tap av arbeidsplasser og kompetanse lokalt, i de kommunene der SI har sine enheter. De strukturelle grep som er vedtatt, rammer primært distriktene.
  3. Den behandlingen som SI gir i dag, medfører i økende grad at flere oppgaver overlates til kommunene. Det fører til større ulikhet i behandlingstilbudet, og det blir mer tilfeldig hvilken spesialkompetanse pasienter møter.
  4. Nedleggelser av offentlige sykehustilbud i distriktene, gjør det mer interessant å opprette «konkurrerende» tilbud for private aktører, fordi sentraliserte tilbud gir størst økonomisk gevinst.
  5. Ansettelsesstopp rammer det faglige tilbudet som gis, og kan være direkte ulovlig. Faglige kriterier må legges til grunn for vurdering av hvorvidt ledige stillinger skal lyses ut.

Nedleggelser av institusjoner i lokalsamfunnene gir et dårligere tilbud til pasientene. Distriktene taper arbeidsplasser. Kompetanse ansatte har opparbeidet seg gjennom flere år, kan forsvinne fra distriktene, og fagmiljøer forvitrer. Dette har vi også sett i SI i tidligere nedskjæringsprosesser, selv om det sies at tilbudene skal opprettholdes eller videreføres. SI sin viktigste oppgave er å rekruttere og beholde fagpersoner!

FO Oppland mener det er av stor betydning for både pasienter, lokalsamfunn og ansatte, at politikere både lokalt og sentralt, ser på hensiktsmessigheten av foretaksmodellen. Vi trenger spesialisert kompetanse for å møte pasienters behov også i distriktene. Det må skapes et profesjonsbasert handlingsrom og et helhetlig tilbud. Penger er ikke alt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken