Regjeringas perspektivmelding sier at det viktigste for å trygge velferdssamfunnet for framtidige generasjoner, er at flere kommer i arbeid, på full tid. Regjeringa mener nordmenn må jobbe mer, samtidig som de går inn for skattekutt.

Prioriteringene står i kontrast til målene. Gjennom fire budsjetter har regjeringa redusert velferdsstaten gjennom skattekutt og ukontrollert oljepengebruk. Det et paradoks at de i perspektivmeldinga advarer mot konsekvensene av nettopp denne politikken. De sier også at vi må få flere i arbeid, mens sysselsettingsandelen har falt til den laveste på over 20 år og fortsetter å falle. Istedenfor å bruke penger på å få folk i arbeid, brukes pengene på såkalte vekstfremmende skatteinsentiver, som ikke har skapt nye jobber

Vi vet at velferdsstaten står overfor et stort framtidig finansieringsbehov. Likevel har Høyre/FrP-regjeringa økt budsjettunderskuddet i et tempo vi aldri har sett maken til. Det verste er at de har brukt penger uten å løse nye, store velferdsoppgaver. Fagforbundet er enig i at noe kan effektiviseres gjennom ny teknologi, men det er begrenset hvor mye man kan effektivisere uten at kvaliteten og de ansattes lønns- og pensjonsvilkår vil lide.

Perspektivmeldinga peker mot et samfunn med større forskjeller mellom folk og hvor utgiftene som følger med innvandringen bare ses som en byrde, og ikke som en ressurs på sikt. For å løse de økende fattigdomsproblemene er det avgjørende at flere innvandrere får arbeid, men det løses ikke med regjeringens politikk med å la folk sitte på vent i mottak.

Fagforbundet advarer mot å tro at flere i arbeid alene vil løse finansieringen av vår felles velferd. Også i framtida vil folk ønske bedre velferdstjenester. Valget står mellom en økning av skattene til de rikeste og de som tjener mest, eller en eksplosjon i privatisering og kommersialisering av offentlige tjenester. Vi trenger en ny regjering som sørger for at vi i Norge bruker pengene på å sikre velferd til hele folket.