Gå til sidens hovedinnhold

Fagforbundet: Rådmann satt i gang innsparing for 2019, uten politisk vedtak

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

05. November 2018 leser vi i Hadeland at Rådmann foreslår å slå sammen avdelinger på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter i hennes forslag til budsjett 2019. Innsparingen skal gjøres ved å samlokalisere korttids- og langtidsplasser. Det er beregnet en innsparing på 3,5 millioner kroner.

Fagforbundet mener dette er en uryddig prosess. Rådmannen har allerede satt i gang prosessen og Fagforbundet mener dette er udemokratisk, rådmann kan ikke sette i gang prosesser for innsparing uten at det foreligger politiske vedtak. Fagforbundet ber politikerne sette prosessen med omstillinger på vent, til politisk vedtak og prioriteringer er gjort.

Rådmannen sier videre at det er umulig å gjøre noe som monner i en kommune uten å ta stillinger. Hun mener det er riktig å slå sammen avdelinger, for å utnytte ressursene bedre. Innholdet i tjenesten skal ivaretas. Prosessen innebærer også en oppbemanning av hjemmetjenesten.

Fagforbundet er opptatt av at vi ser på hele virksomheten i slike prosesser. Hvilken kvalitet skal vi ha på tjenestene og hvordan kan vi benytte den kompetansen vi har i kommunen. Kan man flytte noen ansatte fra rehabiliteringssenteret over til hjemmetjenesten som er foreslått oppbemannet. Slik vil også noe rehabiliteringskompetanse kunne frigjøres til styrking av hjemmebaserte tjenester. Dette er avgjørende for at brukerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Fagforbundet er opptatt av riktig kompetanse på riktig plass. Høyere kompetanse betyr ikke at det er behov for bare en yrkesgruppe med høyskole kompetanse. Det er behov for tverrfaglige team, der man drøfter hvilken kompetanse har vi og hva trenger vi. Det er ikke fornuftig økonomistyring å benytte seg av overkvalifisert arbeidskraft. Norsk helselovverk er stort sett profesjonsnøytral, det vektlegger faglig forsvarlighet foran profesjon. Så lenge fagarbeidere har tilstrekkelig opplæring er det ingenting i veien for at for eksempel helsefagarbeidere kan utføre en større del av oppgavene enn det de gjør i dag. Fagforbundet forventer at politikerne tar ansvar for de politiske prioriteringene for 2019 i budsjettdebatten.


Karianne S. Solheim,

Leder yrkesseksjonstyret Fagforbundet Oppland


Kommentarer til denne saken