Gå til sidens hovedinnhold

Vet fylkesordføreren hva han snakker om?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen forsvarer opprettelsen av 10 nye fylkeskommunale vegadministrasjoner til erstatning for fylkesvegadministrasjonen i Statens vegvesen. Måten han gjør det på gir grunn til å spørre: Vet fylkesordføreren egentlig hva han snakker om og har han faglig dekning for sine påstander?

Ordningen med en felles vegadministrasjon, sams, for fylkesveg og riksveg, er en ordning vi har hatt i mange år. Statens vegvesen har hatt ansvar for å drifte og forvalte både riks- og fylkesveger for stat og fylkeskommuner.

At fylkeskommunene har hatt ansvar for fylkesvegene uten å ha ansvar for fagressursene, mener Hagen har resultert i unødvendig mange byråkratiske ledd og dårligere mulighet for fylkeskommunen til å styre sin egen økonomi. Man kan på et prinsipielt grunnlag være enig i at det kanskje ikke er den mest hensiktsmessige organiseringen for fylkeskommunenes vedkommende. Men Hagen må kunne dokumentere sin påstand om at dette har ført til dårlige muligheter til å styre fylkeskommunens økonomi og han må kunne oppgi hvilke byråkratiske ledd han snakker om.

Det må også nevnes at fylkeskommunen ikke belastes med lønnsutgifter for ansatte i Statens vegvesen som utfører oppgaver innen drift, vedlikehold, forvaltning og andre støttefunksjoner. Fylkeskommunene har derfor ikke hatt behov for å styre disse utgiftene. Omfanget er med andre ord lavere enn det man kan få inntrykk av basert på Hagens kommentar. At totalkostnaden på et prosjekt av og til blir høyere skyldes som regel ikke manglende styringsmuligheter fra fylkeskommunene, men forhold som oppstår eller avdekkes underveis i et prosjekt. Slikt vil det også være dersom prosjektet administreres av fylkeskommunens egne ansatte.

Hagen hevder videre at entreprenørselskapet Mestas og en samlet norsk entreprenørbransjes beregninger om en merkostnad på 1,5 milliarder på landsbasis er feil og påstår at Mesta har en egeninteresse i å hevde det. Det er åpenbart at en av Norges største aktører kan ha en egeninteresse, men Hagen kan ikke se bort ifra at Naimak-utvalget også konkluderte med at det kan bli dyrere for samfunnet å gjennomføre denne endringen.

Det er også ganske underlig at Hagen i første omgang avviser Mestas beregninger, deretter signaliserer om en ny kontraktsstrategi som gir rom for flere og mindre aktører, og til slutt sier at det ikke er nødvendig at det vil bli flere prosjekter. Det ville vært interessant å høre hvordan fylkesordføreren skal ha flere og mindre aktører uten å ha flere og mindre kontrakter enn i dag.

At fylkesordføreren kan tenke seg et videre samarbeid med staten og kommuner for felles driftskontrakter for en mer rasjonell drift, er positivt. I så fall er det å betrakte som en innrømmelse fra Hagen at felles kontrakter over et geografisk område uavhengig av eierskap til veg er rasjonelt og effektivt. Det er nettopp derfor avvikling av sams vil fordyre vegvedlikeholdet.

Hagen avslutter med å si at kommuner, næringsliv og innbyggere som er opptatt av fylkesveger heretter får «en» instans å forholde seg til. Hagen glemmer imidlertid at den menige mannen og kvinnen ikke er særlig opptatt av hvem som eier vegen. For folk flest er det likegyldig om vegen de kjører på er statlig eller fylkeskommunal, det er tilstanden på vegen som er relevant for dem. Og de aller fleste må etter denne endringen forholde seg til flere aktører enn de gjør i dag.

At Hagen inviterer til dialog er positivt. Da må Hagen være åpen for innspill fra alle i bransjen, også store entreprenører som Mesta og ikke avvise argumentene deres med udokumenterbare påstander. Som fylkesordfører vil Even Aleksander Hagen etter hvert kunne bli den øverste politiske lederen i en etat der mange av dagens ansatte i Statens vegvesen skal jobbe. For å gjøre fylkeskommunen til en attraktiv arbeidsgiver er det viktig at Hagen er åpen for innspill og møter de ansatte med ydmykhet framfor å komme med argumenter som bransjen og ansatte i Vegvesenet ikke kjenner seg igjen i.

Kommentarer til denne saken