De som leser debattsidene i OA, og for den del andre aviser, vet at jeg har vært og er meget kritisk til mitt eget parti ARBEIDERPARTIET og deres håndtering av Acer-saken og Norges inntreden i EUs energiunion. Det er ARBEIDERPARTIET som er ansvarlig for at Norge blir medlem – mot alle råd!

Det Norske folk ble lurt igjen! Acer-forliket i Stortinget skulle stille klare vilkår til EU. Hva ble resultatet? Jo en vennlig oppfordring til EU om å lese «vedlegget» til Stortingets vedtak! Acer-striden i AP var knallhard – Jonas Gahr Støre benyttet seg av rå makt for å få viljen sin. Han truet partiet til «å bli med på Acer-vedtaket» ved å benytte press og ufine metoder og til sist å stille åtte såkalte ufravikelige krav i Acer-avtalen med regjeringspartiene og MDG.

Norge skulle avgi en formell erklæring overfor EU og EØS som blant annet klargjør at Norge vil reservere seg mot fremtidig EU-politikk dersom denne strider mot Acer-avtalen. Det var naturligvis helt avgjørende for Acer-skeptikerne i AP å få gjennomslag for denne erklæringen. AP-leder Jonas Gahr Støre karakteriserte kravet som en sikkerhetsventil. Nå er erklæringen sendt EU. I forbindelse med Stortingets godkjenning av energimarkedspakken ble det enighet om en avtale mellom AP, MDG og regjeringspartiene.

Nå er altså avtalen oversendt EU til «orientering», – riktignok på engelsk og som et vedlegg. Det er vitterlig en viss avstand mellom den Norske Acer-debatten og en vennlig anmodning til EU om å lese et vedlegg! Det Norske folk er lurt igjen – på samme måten - eller enda verre enn da vi ble pålurt EØS-avtalen i sin tid. Forskjellen er at nå vet vi hvilket skittet spill som har foregått i Stortinget! olav Henning Ødegård