Gå til sidens hovedinnhold

Et grønnere Europa med EU!

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er alle enige om at tette samarbeid er viktig for å oppnå det ideelle resultatet. Enten om dette handler om samarbeid mellom enkeltpersoner, regioner eller nasjoner, er det alltid en viktig faktor. Helt fra 1950-tallet har flere land i Europa hatt et tett samarbeid om internasjonal politikk under De europeiske fellesskap.

EU er i dag tidenes mest vellykkede freds- og solidaritetsprosjekt, men da Den europeiske union ble stiftet i 1993 valgte Norge å holde seg utenfor dette gode felleskapet. Ikke bare var det dumt for Norge, men det er også klima – og miljøfiendtlig.

En grønnere verden med EU

I dag er Norge tilknyttet EU med en EØS-avtale. Denne sikrer viktige vilkår for norske borgere og gode betingelser for næringslivet. Selv om dette er et godt andrevalg, er det likevel ikke ideelt. For Norge vil et fullverdig medlemskap i EU bidra til et bedre samarbeid på europeisk plan, hvor vi også får mulighet til å delta i beslutningene. Det kommer vil å tjene norske politiske interesser.

Dette samarbeidet kan vi også utnytte til å forhindre klima- og miljøendringer, som er vår tids største problem.

Kvotesystemet reduserer klimaendringer

Norge har sluttet seg til EUs system for kvotehandel for å redusere utslipp i Norge og Europa. Kvotesystemet fastsetter en total mengde CO2 som kan slippes ut i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen. Dette er en global enighet om å jobbe sammen for å begrense klimaendringene. Nesten alle land i verden har skrevet under og er enige om at dette er noe vi må jobbe sammen om. Hvordan dette jobbes med i de ulike landene, er helt opp til hver enkelt nasjon, men poenget er at alle skal bidra.

En løsning

Nå som vi står ovenfor et globalt problem, er det viktig at vi står sammen for å sikre like muligheter for senere generasjoner. Dette kan vi gjennomføre hvis vi har en tydelig stemme i klimadebatten i Europa, og finner vår plass i EU. 

Kommentarer til denne saken