Ap stopper ikke konsesjonssøknaden til EU-sponset NorthConnect-kabel til Skottland. Partiet Rødt foreslo i Stortinget torsdag i forrige uke at Stortinget skal instruere regjeringen til å avslutte behandlingen av konsesjonssøknaden til NorthConnect. Trass i fagbevegelsens bekymring for å bygge enda en utenlandskabel, NorthConnect, stemte Arbeiderpartiet imot Rødts forslag. NorthConnect er en planlagt, 655 km lang kraftkabel fra Vestlandet til Skottland, som blir medfinansiert av EU. I forbindelse med EUs tredje energipakke, der ACER inngår, inngikk Arbeiderpartiet og MDG en avtale med regjeringspartiene. Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det skal høstes erfaringer av kabler før nye vurderes. Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser.

Forslagsstiller Bjørnar Moxnes gikk ut mot Aps holdning til forslaget: I dag har Arbeiderpartiet muligheten til å sikre sitt eget vedtak om at NorthConnect ikke skal vurderes før erfaringene med tidligere kabler er innhentet. Det gjør de ikke, sa han. Moxnes viste til at Norges kraftkrevende industri eksporterer for 118 milliarder kroner i året. Hvis NorthConnect-kabelen skal bygges, vil den støvsuge Vestlandet for kraft. Hydro sier at kraftprisen da vil øke. Industrien kan møte 600 millioner kroner i økte kraftkostnader. En annen virkning er økt press på norsk natur, sa Rødt-lederen. Nå lar Arbeiderpartiet og regjeringen industrisamfunn og arbeidsplasser sveve i usikkerhet. Regjeringa vil ikke gi garanti på at vi skal vente lenge nok med avgjørelsen om utenlandskabelen NorthConnect, til at vi faktisk har erfaringer fra kablene under utbygging. Ap grep ikke sjansen til å få et stortingsvedtak til å fastslå at vi skal høste erfaringer som fagbevegelsen har bedt om, sier Moxnes.

MDG sier nei til formålsløs nedbygging av norsk natur. De vil ikke ha utbygging av naturødeleggelse av hensyn til mer krafteksport. I avtalen Arbeiderpartiet og MDG inngikk med regjeringspartiene om betingelse for å støtte norsk tilslutning til ACER, går ett punkt ut på at alle framtidige utenlandskabler skal eies og drives av Statnett. Vil lovendringen bli gitt tilbakevirkende kraft slik at Statnett skal overta NorthConnect? ville Senterpartiets Ole André Myhrvold vite. Han fikk ikke svar. Frykten fra Rødt og fagbevegelsens side, er at en stadig voksende kapasitet til å handle kraft med utlandet, vil føre til økte strømpriser i Norge. Det vil foruten å ramme husholdningene, forverre industriens konkurranseevne. Som altfor mange ganger før stiller jeg spørsmålet: «Hvem er Arbeiderpartiet på parti med??»