Notat fra møte den 7. mars 2018 «EU’s energiunion – står arbeidsplassene i industriparken på Raufoss og i distriktet vårt i fare?» Leder Einar Wiklund ønsket velkommen til en meget tallrik engasjert og til tider (skulle det vise seg) følelsesladet forsamling.

Roger Kyseth direktør for Benteler på Raufoss var særlig opptatt av arbeidsplassene på Raufoss og de rammevilkårene bedriften arbeider under – og ute å vite det siterte han flere ganger «gamledirektøren på RA Bjarne Gravdahl» ved å si «vi på RAUFOSS!» Han uttrykte stor entusiasme for Raufoss-samfunnet og la ikke skjul på at bedriften «hans» konkurrerer i et beinhardt marked – «vi må tjene penger». Vår virksomhet er langsiktig og vi trenger forutsigbarhet. For å henge med i konkurransen må vi ha høy verdiskapning. Et av de store fortrinnene vi har her på Raufoss er sikker og billig tilgang på elektrisk energi. Det er viktig for oss, men vi driver ikke politikk!

Bjørn Sigurd Svingen leder i LOGLTV. Styret i Svingens organisasjon har enstemmig gått imot at Norge slutter seg til EU’s tredje energipakke. Han opplyste videre at sentralt har El og IT forbundet og Industri og Energi forbundet gått imot. Fellesforbundet har så langt ikke avklart sitt standpunkt. Vi ønsker ingen myndighetsavståelse til Acer og EU-systemet og ønsker at Norge skal beholde nasjonalt eierskap og kontroll over kraftressursene våre. Svingen var også svært opptatt av handlingsrommet i EØS-avtalen og mente at NÅ er tiden inne for å benytte det.

Marit Knutsdatter Strand stortingsrepresentant for Senterpartiet Oppland mente at i denne saken finnes det to leire – de som sluker dette rått – og de som er imot! Vi i Sp mener at ansvaret for og forvaltningen av naturressursene våre er et nasjonalt anliggende. Avståelse av makt og suverenitet er Senterpartiet imot! Vi er naturligvis imot at Norge skal slutte seg til EU’s tredje energipakke. Vi ønsker nasjonal kontroll – også i framtida. Grasrota er kontaktet på bredt grunnlag – så vi er på samme lag. Høyre og Ap feier tingene under teppet. Kan vi gå ut av ACER? Svaret er NEI! Sp mener at suverenitetsavståelsen er så betydelig at saken må behandles etter Grunnlovens paragraf 115 som krever ¾-dels flertall. Sp er definitivt imot EU’s energipakke.

Jørn Grøtberg er leder i Oppland NEI TIL EU. Han konstaterte at dette er en meget kompleks sak og uten å overraske noen orienterte han om at NEI TIL EU er «veldig imot at Norge skal slutte seg til EU’s tredje energipakke». Videre er organisasjonen helt klar på at Stortinget må behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 og ikke etter paragraf 26 som kun krever simpelt flertall. I henhold til EØS-avtalen har vi reservasjonsrett uten at den brukes. Dette er saken å bruke den på. Nå er det vi som styrer – det vil vi også i framtida. Ta til vettet!

Ordet ble gitt til salen og det framkom mange engasjerte og til dels følelsesladede innlegg. Folk var opptatt av strømpriser, suverenitet og anstendige politikere som setter folket først. I dag er det EU og EØS som «driver» politikken. Arbeiderpartiet ved Espen Barth Eide (som er saksordfører for denne saken) sitter med løsningen. Dersom Espen Barth Eide har noen anstendig og dersom det er viktig for partiet og beholde råderetten over naturressurser og energipolitikken i NORGE er det viktig at partiet lytter til folket og sier NEI til deltakelse i EU’s tredje energiunion! Gjør de ikke det kommer Ap til å synke som en stein i oppslutning. Tar de til vettet og sier NEI i denne saken kan en EU-sak for en gangs skyld bli en vinnersak for Ap!

Takk for frammøte og for et meget godt møte!