Espen Barth Eide og Ap, s stortingsgruppe har besluttet å behandle ACER som en hvilken som helst annen sak med bare krav til simpelt flertall. Ap støtter lovavdelingen i Justisdepartementets konklusjon om at det er en suverenitetsavståelse, men at den er minimal og dermed bare kan behandles med krav om simpelt flertall. Det som her er klart er at når Grunnlovens § 115 står i veien for regjeringen og EU-fanatikerne og høyrefolkene i Ap må man i dyp forakt for lovverket lage en konstruksjon som pulveriserer Grunnlovens § 115 for å få Norge inn i ACER. Med denne framgangsmåten uthuler regjeringen og Ap hele det lovverket vårt demokrati er bygget på. Hvilke lover er det EU-fanatikeren Barth Eide og hans kamphaner i Ap i samarbeid med regjeringen neste gang vil pulverisere og bli kvitt for å tilfredsstille EU? Hensynet med denne framgangsmåten er at for Barth Eide og Ap som er avgjørende i denne saken heller ønsker å tilfredsstille EU, s ønsker enn å kjempe for norske interesser. I tillegg ignorerer Barth Eide og Ap ikke bare sine egne velgere, men fører en direkte krig mot dem, demokratiet og folkestyret. For Barth Eide og Ap ser det ut til at ACER og det å underkaste seg EU er overordnet det å skaffe tillit hos velgerne og vinne valg.