Lederen i OA den 30/1 skriver om ACER, og mener at ACER-saken neppe engasjerer mange i Vestoppland. Innbyggerne i Vestoppland bør så absolutt engasjere seg meget sterkt i en motstand mot ACER. Ikke bare tegner regjeringen med Venstre og de markedsliberalistiske høyrefolkene i Aps stortingsgruppe et totalt urealistisk rosenrødt bilde av ACER, men de desinformerer også helt bevisst. Ap er helt på kollisjonskurs med sine egne velgere ute i distriktene i denne saken. At regjeringen i samråd med EU har laget en konstruksjon for å omgå Grunnloven og på den måten gjøre en tilslutning til ACER EØS-relevant og Ap har godtatt dette tyder ikke bare på et skittent politisk spill, men også på null respekt for Grunnloven. Om Norge tilslutter seg ACER får vi allikevel ingen stemmerett, men må godta alle lover og påbud ACER utarbeider på grunn av at regjeringen og Ap gjennom denne konstruksjonen har gjort ACER EØS-relevant. EU ønsker Norge fullt ut integrert i EUs energiunion, og en harmonisering av priser slik at ikke noe land skal få fordel for sin industri på grunn av naturgitte forutsetninger. Det vil gi økte strømpriser her hjemme til glede for kraftselskapene, men føre til høyere kostnader for den kraftkrevende industrien og industrien ellers som vil føre til lavere overskudd og mindre skatt til kommunene. All kommunal virksomhet vil også få økte kostnader med økt strømpris som vil påvirke tilbudet til innbyggerne. Innbyggerne i Vestoppland bør ikke bli overrasket hvis de får en økning i strømregningen på 25 prosent med ACER. Det tror jeg de neppe vil sette stor pris på. Aps holdning er avgjørende i denne saken, og Aps lokallag i hele Oppland bør nå absolutt ta kontakt med stortingsgruppen og be dem snu og si nei til ACER. ACER tjener nemlig kun storkapitalen og ikke folket.