EU er fem ganger mer avhengig av handel med Norge enn omvendt. Norge har nemlig noe som EU ikke har - nemlig laks, olje og gass.

Storbritannia har olje utenfor Skottland - men i denne provinsen er det et sterkt ønske blant menigmann om løsrivelse fra Storbritannia - akkurat som at Nord-Irland ønsker å bli en del av en forent Irland.

Både Skottland og Nord-Irland er lei av å bli styrt fra London. Norge styres heller ikke som mange tror fra Oslo. Norge styres fra Brüssel.

EØS-avtalen kan sies opp med et halvt års varsel, og den gamle handelsavtalen med EEC (EU) vil da automatisk tre i kraft. Sveits klarer seg bra som selvstendig stat - de har kun en handelsavtale med EU. EU- motstanden er stor i det norske folk. Det har til og med kommet meg for øret at det sitter en Høyre-kvinne på Stortinget som er EU- motstander. Men Erna svinger partipisken hardt. Det eksisterer også en organisasjon som heter Borgerlige mot EU. Jeg abonnerer på åtte norske dagsaviser - men kun avisen Nordlys har en enkelt gang tatt inn et leserbrev undertegnet lederen i denne bevegelsen. Det var rett etter Brexit. Hvor blir det av ytringfriheten? Hvor blir det av demokratiet?