Gå til sidens hovedinnhold

Vi vil styre krafta vår selv!

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen vil la EU få råderett over vannkrafta som har gjort Norge til industrinasjon og velferdsstat. For mer enn hundre år siden sørget framsynte politikere for at vannkrafta ble sikret som hele det norske folkets eiendom. Skal dagens norske politikere gå inn i historien som de som forspilte arvesølvet vårt? Det vil skje dersom Stortingsflertallet går med på å la EUs energibyrå Acer få makt og myndighet til å overstyre norsk kraftpolitikk. Det handler om sjølråderett. Grunnlovens § 115 åpner for at Stortinget med tre fjerdedels flertall kan overføre myndighet til internasjonale organisasjoner som Norge er tilsluttet.

Norge er med i EØS-pilaren i Efta, men ikke i EU. Ved å bruke overvåkingsorganet i EØS–ESA–som mellommann, vil regjeringen omgå Grunnloven. ESA mottar vedtak fra Acer og EU som blir kopiert og diktert til den «norske» reguleringsmyndigheten RME. RME kan ikke ta nasjonale hensyn. Elmarkedsdirektivet fastsetter at reguleringsmyndigheten i det enkelte land skal følge og gjennomføre rettslig bindende vedtak fra Acer eller EU-kommisjonen. Det er en grov omgåelse av Grunnloven når regjeringen later som om forslaget er «lite inngripende» og ikke en avståelse av suverenitet.

Du har fått installert ny strømmåler fordi det er et pålegg i elmarkedsdirektivet fra EU. Hensikten er ikke å spare strøm, men at du skal bruke mer strøm når det er billig. Det vil oftest si på natta. Når du vasker klær og lager middag på dagtid, kan det bli dyrt!

Stadig flere kabler til utlandet og styring av strømflyten dit EU trenger den mest, betyr at vi gradvis «importerer» den europeiske strømprisen. Ved at industrikonsern får mulighet til å reservere kapasitet på strømnettet, presses prisene ytterligere i været. Strømprisen i Norge er på 25–40 øre/kWh, i Storbritannia er den på 70 øre. Det er vi forbrukerne som får regninga for å bygge nettet fram til kablene. Inntektene fra kablene skal ikke brukes til å redusere strømpris, EU-kommisjonen mener disse inntektene skal gå til å legge nye kabler.

Du kan gjøre en forskjell! Stortingsflertallet kan om kort tid komme til å gi bort vår nasjonale styringsrett til EUs energibyrå (Acer). Spørsmålet blir avgjort allerede i midten av mars 2018. Derfor haster det med å øve press på politikerne. Vi må si høyt og tydelig ifra! Du kan gjøre en forskjell: Ta opp spørsmålet i foreninga di eller partiet ditt, skriv brev til din stortingsrepresentant, bruk sosiale medier, skriv leserinnlegg i avisene, bli aktiv i Nei til EU!

Dette er våre krav: 1. Stortinget må si nei til at Norge blir underlagt EUs energibyrå Acer via ESA. 2. Vi krever at en eventuell suverenitetsavståelse under alle omstendigheter blir behandlet etter Grunnlovens § 115 som krever 3/4 flertall.

Kommentarer til denne saken