Vinner Erna samtlige stortingsvalg til 2040?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Det må være spørsmålet når Erna Solberg manipulerer oss velgere med påstanden om at det frem til 2040 skal bevilges 165 milliarder ekstra til Forsvaret. Hun, som oss, vet like lite om dette blir et faktum. For verken hun eller vi vet for eksempel om hun blir gjenvalgt.

Men nå skal vi se nærmere på hvordan de omtalte 165 kan komme det norske Forsvaret til gode. Erna Solbergs egen plan går nemlig ut på at forsvarssjefen skal skaffe 40 av disse milliardene gjennom rene innsparingstiltak. Da er beløpet redusert til 125 milliarder kroner for de kommende 23 årene. Hvor mye av pengene vil gå med som følge av prisøkningen i løpet av 23 år? Det vet ikke Erna Solberg noe om. Heller ikke vi. Konklusjonen på dette punktet er dermed slik: Erna Solberg gjennomfører ikke en reell styrking av det norske Forsvaret. Derimot er det et lurt triks som valgkamputspill. Skal en politiker skryte, må de skryte av hva de har fått til nå! Her blir det lite å pynte seg med - også for den som satser på «lånte fjær».

Et annet poeng er dette: Vinner ikke Erna Solberg stortingsvalget og fortsetter hun ikke som statsminister i fire år til, er det ikke en gang sikkert at pengene blir bevilget til forsvar av vårt tynt befolkede land.

Alle vet dessuten at Norge er et langstrakt land.

Men befolkningen i kongeriket utgjør med sine 5,2 millioner ikke mer enn en tredjedel av innbyggertallet i London. Hva betyr dette for Forsvaret? At de må ha veltrente infanterister, artillerister, en godt seilende marine og dyktige norske piloter. I et moderne forsvar er disse fire enhetene avhengige av hverandre. Utenlandsoperasjoner har vist de norske pilotenes høye nivå under skarpe oppdrag. Men de trenger nye fly. Kjøpet av F35-flyene er den største fastlandsinvesteringen noen gang. Problemet er bare det at Erna Solberg i løpet av sine fire år som statsminister, har fastholdt at flyene skal vedlikeholdes i Italia. Både Nederland og England har sagt at de vil gjøre det i sine egne land. Av hensyn til beredskapen. Selv den amerikanske produsenten Lockheed Martin har godkjent norske teknikere til dette arbeidet. Et annet vesentlig poeng kommer her: Dersom vedlikeholdet flyttes til Italia, vil vi ikke kunne ta imot amerikanske forsterkninger og reparere F35 i Norge. Av den enkle grunn at verkstedet ligger i Italia for dit skal Erna Solberg flytte både verkstedbukkene og verktøyet. Forteller hun oss om disse konsekvensene?

Så: Hvorfor er Forsvaret viktig? Svaret er at Forsvaret er viktigere enn noen gang. Bare noen timer unna oss har Russland begått de alvorligste bruddene på folkeretten med sin annektering av Krim og krig i Ukraina. ISIL utgjør en trussel, millioner er på flukt i Syria. Og i nord ruster Russland opp. Altså: Den sikkerhetspolitiske situasjonen er uoversiktlig og dramatisk endret over de siste 4 år. Over hele Europa har land etter land derfor omstilt sine nasjonale forsvar for å kunne reagere raskt.

Når Erna Solbergs årlige skattelette på 17 milliarder gjennomføres, så skal en være klar over at dette er nøyaktig hva Forsvaret ville bli styrket med dersom forsvarsbudsjettet hadde vært to prosent av Brutto Nasjonalprodukt (BNP). Dette er NATOs målsetning for medlemslandene. En målsetning som ble gjentatt og understreket under NATOs toppmøte i Wales i 2014 og som Erna Solberg forpliktet seg til. Men midlene kommer altså ikke Forsvaret til gode. Erna Solberg gjentar stadig at hun står overfor «store etterslep» og at Forsvaret er mangelfullt. Men det rimer ikke når hun attpåtil har «avvæpnet» sin forsvarsminister og fratatt henne penger som hun ble lovet brukt til Forsvaret frem til 2020. Dermed prøver Søreide Erichsen å usynliggjøre Erna Solbergs bruk av skattelette. Og gjør som Fanden: Nedsetter en komite som under navnet Landmaktsutredningen skal vurdere situasjonen på ny.

Mange av oss som er borgere av dette landet opplever utrygghet i en helt ny militærpolitisk situasjon. Vi ber ikke om skattelette. Vi krever reelle budsjettoverføringer og penger til et Forsvar på høyt teknologisk nivå.

For som det er sagt: «Sølv er tap i krig.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags