Er det så urimelig, da?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.By- og bygdelista (BBL) jobber for at det nye storsykehuset i Innlandet skal bygges i Hamar. Dette underbygger vi blant annet med at det er i Hamarregionen at befolkningsveksten er størst. Følgelig mener vi at det også er lettest å rekruttere fagfolk her. Videre tilsier alle statlige føringer at et sykehus er en byfunksjon, og det er miljømessige hensyn som taler for en lokalisering ved et større kollektivt knutepunkt.

Helse Sør-Øst jobber nå videre med sin utredning om framtidig sykehusstruktur, og vi kan forvente at endelig rapport om lokalisering legges fram i juni. Det er et faktum at to av dagens fire sykehus fortsatt skal være i drift etter at et storsykehus er på plass (Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer), samt at Tynset skal bestå. Eksisterende bygningsmasse er et av kriteriene som skal legges til grunn for beslutningen om hvilke to av de nevnte fire som fortsatt skal være i drift. «Alle» vet at Hamar sykehus kommer dårligst ut sammenlignet med de andre på dette punktet. Dersom vi skal ha et sykehus i Innlandets mest folkerike region i framtida – ja så må hovedsykehuset bygges i Hamar! Det sier seg selv, for det er ikke nok penger i potten til to nye bygg.
Det er derfor ulogisk at lokalisering av nytt storsykehus låses til Mjøsbrua i denne utredningsfasen som vi er inne i nå. Det kan nemlig bety at de tre sykehusene for framtida ligger i aksen Gjøvik – Lillehammer via Moelv, om vi ser bort fra Tynset. Er det noen, med unntak av Innlandet Arbeiderparti, som synes at det er rimelig? Neppe.
BBL ønsker at et nytt storsykehus skal bygges i Hamar! Er det så urimelig, da?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags