Fordi den sikrer Norge adgang til EUs indre marked med like betingelser for alle konkurrenter. Dette gir forutsigbarhet for alle som er avhengige av eksportindustrien direkte, men også alle oss andre som er indirekte avhengige. En velfungerende eksportindustri er med å sikre den norske velferden, gjennom de bidrag den og arbeidstakerne tilfører fellesskapet.

Alternativet har vi sett en del eksempler på. Eksport til Russland og Kina har vist seg å by på store utfordringer.

Denne sikkerheten for norsk velferd vil noen spille poker med. Blant andre Senterpartiet, som har programfestet følgende:

Senterpartiet vil:

– Erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU. Det norske folket skal selv påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem i EØS, og vi har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS -medlemskap.

(Programmet s. 87. 4. avsnitt)

Norge har ikke råd til å spille poker med arbeidsplasser og velferd. Derfor må vi styre unna partier som setter velferden i fare. Høyre har fokus på forutsigbarhet for arbeid og velferd. Derfor står Høyre fjellstøtt på EØS-avtalen.