EL og IT-forbundets medlemmer i kraftbransjen er i streik mot KS Bedrift. Konflikten er et resultat av at arbeidsgiverne vil bruke regjeringas svekking av arbeidsmiljølovens bestemmelser om beredskapsvakt til å utvide arbeidstiden for ansatte som arbeider slike ordninger. KS Bedrift nektet en tariffesting av avspaseringsregler på linje med det som allerede er avtalt med NHO.

Fellesforbundet avd. 023 Raufoss J&Ms klubblederforum gir full støtte til El&IT-forbundets kamp mot utvidet arbeidstid for ansatte i beredskapsvakter.