Vi bør være «føre var» og ikke på nåværende tidspunkt knytte oss til EU s energibyrå ACER. Norge er attraktivt for EU med vannkraft og gass som vil bli mer og mer etterspurt.

Tyskland har bygd ut subsidiert vindkraft i Nord-Tyskland. Denne kraft har laget store vansker for energimarkedet. Å legge ned kjernekraftverk og erstatte disse med vindkraft med dårlig kvalitet virker ikke. Vindkraften leverer elektrisitet i «klumper» en del av tiden og ikke når markedet eller forbrukerne har behov for kraft.

Det er lønnsomt for europeiske selskap å delta i norsk, subsidiert vindkraftutbygging. Selskapene får oppgjør i kroner for den energi (kWh) som leveres inn på det norske nett. De tar ut den effekt og energi de trenger fra det europeiske nett og betaler med de kronene som norske vindkraftparker gir. Det skjer en pengeoverføring fra Norge til Europa og denne tilleggs subsidiering (Norge må foredle vindkraften) er godt kamuflert. Disse europeiske selskap er interessert i at den norske elprisen går opp.

Enkelte påstår at kraft for norske forbrukere blir rimelig ved å gå inn i ACER. Det er naivt å tro dette, men hva gjør de enkelte ikke for penger. Hva har Norge å vinne med å gå inn i ACER på det nåværende tidspunkt?