En folkevalgt - hva er det?

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Jeg er folkevalgt. Det betyr at jeg skal representere velgerne mine, men det er mange av dem jeg ikke vet hvem er. Jeg er valgt inn på et program. Det finner du på nettet. Jeg er forpliktet på programmet, og jeg er forpliktet til å gjøre det jeg i enhver sak mener tjener velgerne best. Lojaliteten til velgerne er den viktigste forpliktelsen jeg har. Derfor er det viktig at du som velger gir deg til kjenne om du vil ha saker fremmet, og det er også fint om du kjenner programmet til partiet du støtter, ikke kun de enkeltsakene som betyr mest for deg. Om min rolle som folkevalgt står det slik i boka «Førstehjelp for lokalpolitikere»: «Representanten er fri og uavhengig i utøvingen av vervet; han/hun representerer folket og skal fungere til beste for det – ikke for et bestemt parti eller gruppe» (Rinnan, 2001)»

Jeg har tenkt ganske mye på hva denne ombudsrollen innebærer. Som politikere skal vi ikke gå inn i enkeltsaker, men skal lytte til enkeltsaker for å finne ut i hvilken grad de representerer flere og/eller er av prinsipiell interesse. Ombudsrollen er en rolle der en skal ivareta innbyggeres rett til å bli behandlet rettferdig og med godt skjønn, ikke at man har krav på dispensasjoner som setter til side lover og regler som er der for å ivareta det kollektive og fellesskapets interesser. Boka som veileder lokalpolitikeren sier også: «Uansett er det viktig at du beholder lojaliteten til velgerne, ikke til det organet du har blitt valgt inn i – eller partiet hvis liste du har stått på.» Lojalitet til velgerne tolker jeg som lojalitet til et fellesskap om de saker og verdier jeg er valgt inn på.

Etter min oppfatning er folkevalgtrollen også en rolle som skal bidra til opplysning og veiledning for velgerne. Denne veilederrollen tror jeg er særdeles viktig i dag. Rollen som folkevalgt har lært meg mye jeg ikke visste fra før. Samfunnet er komplekst, oppgavene er mange og ikke alt fungerer optimalt. Noen av problemene som finnes, handler om det økonomiske handlingsrommet et kommunestyre har. Prioriteringer vil alltid være nødvendig, og ikke alle beslutninger vil bli bejublet av alle, ikke av alle våre velgere en gang. Også velgergruppen bak representantene er sammensatt og har ulike behov og prioriteringer. Derfor mener jeg at jeg gjør en mest mulig rettferdig jobb når jeg har et blikk på ulike interessegrupper når jeg stemmer over et vedtaksforslag.

I vår tid er det stor åpenhet for kritikk av hvordan ulike kommunale tjenester fungerer. Det er bra, men det er også viktig at vi alle ser alt det vi får igjen for de skatter og avgifter vi betaler. Etter at jeg fikk et større innblikk i alle oppgavene som utføres i kommunale etater, tenker jeg litt at det er som med den fysiske kroppen vår. Vi tar det som en selvfølge at alt fungerer som det skal så lenge vi er friske, mens det som holder oss friske er et samspill mellom uendelig mange fysiske og kjemiske prosesser, så mange at vi fikk ikke gjort annet om vi skulle forsøke å følge med på alt som skjer i vår egen kropp. Det er litt på samme måte med samfunnskroppen. Så lenge alt fungere greit, har vi lett for å tro at ting går av seg selv. Det gjør det ikke. Det er et intrikat samspill mellom mennesker og kunnskap og ulike verktøy som holder samfunnskroppen frisk. Det er ufattelig mye å være takknemlig for ved alt som faktisk fungerer. Det har vi lett for å glemme. Og det er viktig at vi beholder en viss grad av tillit. Det betyr ikke at vi ikke skal peke på alle sykdomstegn også i samfunnet, men det er viktig med balanse.

Jeg ser at noen klager i OA over at det finnes folk som står på lønningslista til NAV og allikevel frontes som ordførerkandidat eller toppkandidat for sitt parti. Jeg var i denne kategori da jeg ble innvalgt som representant for MDG for snart 4 år siden. Den gang hadde jeg vært uføretrygdet i noen år, men fant at jeg ville prøve å bruke min restarbeidsevne i et frivillig verv og se om det fungerte. Det har gått greit fordi jeg har kunnet styre min tid mellom møtene til å hvile og ta meg inn når jeg trenger det. Jeg nevner dette, ikke for å være personlig, men fordi jeg reagerer på den holdningen jeg møtte i dette avisinnlegget, som sier at en må være et dyktig menneske fra arbeidslivet. Personlig har jeg mye og variert erfaring fra arbeidsliv og utdanning, men selv om en pga. helse skulle være avskåret fra et arbeidsliv, som i dag ofte krever svært god helse for å holde ut, skal en ikke være avskåret fra deltakelse i det politiske liv. Politikere bør representere alle deler av befolkningen, også de som «falt utenfor», dersom de er i stand til å fylle rollen de inntar i det politiske liv. Noen ganger kan det være like viktig å ha inngående kjennskap til hvordan det er å «stå med lua i hånda og være avhengig av hjelp» som å være den mest vellykkede samfunnsborger og arbeidstaker.

Uansett hvor dyktig og innsiktsfull du er i ditt yrke, vil du aldri ha kunnskap og innsikt nok til å sette deg inn i alle arbeidsområder som finnes i dette samfunnet og ta de rette beslutninger for konkrete tiltak. Til å gjøre disse vurderingene har vi en administrasjon som har faglig bakgrunn for å gjennomføre det politikerne beslutter.

Politikere bør ha evne til å gjøre prinsipielle vurderinger og peke ut retningen for den utviklingen en ønsker innen forskjellige områder av samfunnet. Slike overordnede perspektiver kan en ha evne til å innta uavhengig av utdanning og helseforhold. Derfor opplever jeg det særdeles arrogant å utelukke en gruppe mennesker fra visse posisjoner innen politikken. En ordførerrolle krever nok en god helse, men ikke enhver såkalt ordførerkandidat (gruppeleder for et parti) trenger å ha slik kapasitet. Det minner meg litt om en tid da det å være fattig utelukket mennesker fra påvirkerrolle innen politikk. Mangfold er like viktig i politikken som i samfunnet for øvrig. Alle har samme menneskeverd.

Til avslutning: Vil du ha påvirkning på din folkevalgte: Ta kontakt! Og ha selv mot til å stille på liste neste gang anledningen byr seg. Du kan gjøre en forskjell!

Paula Elvesveen, folkevalgt for MDG i Vestre Toten


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags