Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerÅ lage nye reformer må være det politikere liker aller best, noen reformer er sikkert bra og nyttige, muligens også denne, men jeg forstår ikke hvorfor en slik reform bare skal gjelde eldre? Jeg er opptatt av omsorgspolitikk – til alle som trenger det, ikke kun ELDREomsorg. Nedenfor står det hva som er viktig for eldre, men det samme er like viktig for unge /voksne med hjelpebehov. Bytter vi ut ordet «eldre», kunne reformen brukes for alle som trenger tjenester for å leve gode liv – nettopp for «å leve hele livet», ikke bare eksistere. Mine kommentarer i parentes nedenfor, slik kunne reformen formuleres for å gjelde alle.

«Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre (mennesker med hjelpebehov) kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig (tilgjengelig) Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene».

Ja, akkurat det yngre med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser også trenger!

Videre, mine kommentarer i parentes; «Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. Leve hele livet handler om mennesker. Det som er viktigst i livet. Fellesskap, aktivitet, god mat og helsehjelp. Med Leve hele livet skal eldre (mennesker med hjelpebehov) få mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet».

«Muligheten til å velge

Leve hele livet er en reform for større valgfrihet. Den skal gi den enkelte større mulighet til å velge tjenesteyter (hvem), medvirke til innholdet i tjenestetilbudet (hva), på hvilken måte den ytes (hvordan) og på hvilket sted og tidspunkt tjenesten gis (hvor og når).

Matglede for de eldre (kommentar: kan stå matglede)

Leve hele livet er en reform for større matglede, enten du bor hjemme eller du er på sykehjem eller sykehus (min kommentar: bofellesskap eller i egen leilighet). Den skal gjøre måltidet til en begivenhet i hverdagen, sørge for flere måltider gjennom døgnet og sikre god ernæring med gode kokker og lokale kjøkken.

De eldres helse- og omsorgstjeneste (min kommentar: kan stå kun helse- og omsorgstjenester)

Leve hele livet er en reform for å skape de eldres helse- og omsorgstjeneste, der det viktigste spørsmålet er: Hva er viktig for deg? Den skal gi trygghet for å få hjelp når en trenger det. Den skal invitere til aktivitet og deltakelse og gi bistand til selv å mestre hverdagen til tross for sykdom og funksjonstap.

Pårørendeomsorg

Leve hele livet er en reform for pårørende. Den skal vise omsorg for de som yter omsorg, og ta vare på de som tar vare på sine nærmeste, slik at de ikke sliter seg ut. Den skal legge til rette for tettere samarbeid om felles oppgaver mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

Alternative arbeidsordninger

Leve hele livet er en reform for alle som gjør jobben i helse- og omsorgstjenesten. Den skal inspirere til å finne nye arbeidsordninger og ta i bruk ny teknologi, nye metoder og nye løsninger. Den skal utfordre til å organisere seg slik at det blir større kontinuitet i tjenestetilbudet, med mykere overganger og færre å forholde seg til for dem som mottar tjenester.

Det første året skal Leve hele livet settes på dagsorden i kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og allmenheten. Regjeringen vil etablere et støtteapparat for gjennomføring av reformen for perioden 2019–2023. Kommunene inviteres til å delta i læringsnettverk der de kan dele erfaringer og bli inspirert av hverandre».

Stortingsmelding 15 er en omfattende melding og det forventes at kommunepolitikere og ledere i området helse- og omsorg setter seg inn i den og deltar i læringsnettverk.

Hva som omtales ovenfor er viktig for ALLE innbyggere som trenger tjenester, hvorfor lages den kun som en reform for eldre? Yngre med hjelpebehov trenger akkurat det samme! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags