Kommentar til Svardal og Falk

Grønn bil = Grønn bilisme?

Grønn bil = Grønn bilisme? Foto:

Av
DEL
Vi registrerer at Eivind Falk løfter frem Kjenseth (V) på pidestall som Opplands elbilhelt.

LeserbrevSom en progressiv pådriver for utfasing av diesel- og bensinbiler, vil vi gjerne kommentere debatten. Allerede i 2013 ville MDG at import av nye diesel- og bensinbiler skulle forbys fra og med 2015. Dette er omsider et vedtatt mål for Norge. Partiene som tar inn over seg at dette eksplisitt kan skje ved forbud er foreløpig ved 2017 Rødt, SV, KrF og oss (undersøkelse av Teknisk Ukeblad, 7.9.17).

I anledning Kjenseth som Opplands elbilhelt peker Falk på en spørreundersøkelse Norsk elbilforening og Norsk boligbyggelag har gjennomført blant leilighetsboende. Her kommer det frem at tilgjengelighet på ladepunkt kan ha sammenheng med (fravær av) valg av elbil. Videre påpeker leder for Mjøsen og omegn elbilforening at Kjenseth kan: Sørge for at vi sammen kan kjøre ut fra fellesgarasjene våre og inn i framtiden, med fulladede batterier.

At andelen fossilbilisme må ned, konkretiserer MDG i «Et budsjett for mennesker og miljø» (alternativt statsbudsjett). Her kutter vi kraftig i utslipp, uten å kutte noe særlig i familieøkonomien.

Relevant for Falks oppfordring til Kjenseth er kanskje punktet:

«En milliard går til privatpersoner som vil redusere sitt eget klimaavtrykk, som å installere solceller, kjøpe elsykkel eller installere ladestasjoner i borettslaget». Vi øremerker også 10.000 elbiler til innbyggere med lavinntekt, ved å sette av 137 millioner til leie og leasing for 2019. Dette fordi det er rett og rimelig at hele samfunnet får nytte seg av de økonomiske aspektene ved elbilen. Videre lover vi 1000 nye hurtigladere over et år, for å nevne noe.

På den andre siden av rommet forsøker Per Svardal å dempe begeistringen, gjennom å trekke frem svensk handlingslammelse etter Gøran Persson anno 1990-og-noe. Svardal peker på viktige aspekter ved debatten, knyttet til selve kraftkilden til batteripakka. Er det no’ vits med elbil, hvis strømmen kommer fra fossile energikilder? Svardal utbroderer dette ved å peke på at land som Norge i lavere grad enn før, kan eksportere for eksempel vannkraft fra Gudbrandsdalslågen. Med bakgrunn i at vi må bruke strømmen vår selv, ved å drifte en voksende elbilpark, setter han norske elbilisters veivalg i sammenheng med etterspørsel etter kullkraft i naboland.

Svardal skriver at: «Og det er denne sammenhengen de norske tilhengerne av elbiler og elferjer, ikke vil vedkjenne seg.» og «Elbiler gir økt klimabelastning sammenlignet med tilsvarende biler drevet med forbrenningsmotor.» (Aftenposten, 14.01.14) Da med bakgrunn i fossile energikilder.

De av oss som kjenner til rapporten Boom and Bust 2017 kan være optimister: For 2017 falt planlegging av nye kullkraftverk med 48 prosent, påbegynte anlegg med 62 prosent, og pågående utbygginger med 19 prosent (E24, 22.3.17). Bransjeanalytikere som ser til land som Kina og India peker på en blanding av fornuft og markedsøkonomi. Januar i fjor kunne vi lese at førstnevntes myndigheter sprøyter 3.000 miliarder kroner (etter 2017 kurs) inn i markedet for fornybar energi, «for å gå vekk fra kull». For våre naboer i Europa heter det at «Declining coal usage has led to mine closures in a number of countries.» (ec.europa.eu, Coal Regions in Transition), altså EU vil vekk fra kull; spørsmålet er hvor raskt.

Vi i MDG mener at potensialet for økt grønn energiproduksjon i Norge er stort.

Særlig fruktbart kan det være å tilrettelegge for at offentlige bygg (i tillegg til privatpersoner som vil redusere sitt eget klimaavtrykk) tilrettelegger for solcelleanlegg, etter plusshusmodellen. Vedrørende punktet om å heie på elfergene, vil MDG ved sitt alternative statsbudsjett sette av 3 milliarder for å gjøre kyst, ferger, båter, skip og oppdrettsnæringa utslippsfri. Vårt alternative statsbudsjett kan i sin helhet leses på mdg.no.

Biografi for Johannes Wahl Gran

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags