Elbiler og elektrisitet

Av
DEL

LeserbrevDet hevdes i leserinnlegg i blant annet Oppland Arbeiderblad at norsk elbilsatsing ikke hjelper på klimagassutslippene så lenge elektrisitet brukt her i Norge heller kunne blitt eksportert til våre naboland og der fortrengt kullkraft.

La oss først se på tallene med hensyn til elektrisitet i Norge og med hensyn til biler.

Siste år (21. november 2017–20. november 2018) produserte vi 147 TWh elektrisk kraft i Norge. Av dette eksporterte vi 19 TWh, mens vi importerte 7 TWh. Netto eksport var altså 12 TWh.

Vi importerer elektrisitet om natten da den er billig og eksporterer om dagen da den er dyr. De store varmekraftverkene (kull og gass) lar seg ikke så lett regulere, derfor går de på tilnærmet konstant ytelse døgnet rundt. Vår vannkraft er lett regulerbar med damluker. Vi holder med andre ord varmekraftverkene på litt lavere gjennomsnittlig ytelse gjennom døgnet med vår vannkraft fordi vi hjelper dem å håndtere belastningstoppene på dagtid.

I september utgjorde vannkraft 94 prosent av produksjonen i Norge, mens de resterende 6 prosent kom fra vind, sol og varme. Alt er fornybart og vann-, sol- og vindkraft har null utslipp. Varmekraft er i stor grad CO₂-nøytral (biovarmekraft).

Dersom en tenker seg at alle 3,3 millioner person-, vare- og kombibiler Norges var elektriske ville forbruket per år utgjøre cirka 7 TWh. Har regnet 0,18 kWh/km og 12 000 km/år/bil. I dag har vi cirka 200.000 elbiler i Norge, med et årlig forbruk på cirka 0,4 TWh.

I Europa er elektrisitetsproduksjonen på cirka 3000 TWh, hvorav cirka 55 prosent er fra lavkarbonkilder, av sistnevnte utgjør atomkraft cirka 50 prosent. Fornybarandelen (sol og vind) er økende, sammen med gass. Vi kan ønske oss raskere energiomstilling i Europa, men gode nyheter tar vi med oss. Danskene reduserte kullkraftforbruket med 25,5 prosent i 2017 og økte fornybarandelen med 11,4 prosent.

Netto norsk eksport av elektrisitet (12 TWh) er altså på cirka 0,4 prosent av forbruket i Europa (3000 TWh).

På nasjonaløkonomisk grunnlag er det riktigst å bruke all norskprodusert elektrisitet i Norge. Elektrisitet er en edel råvare som bør brukes til verdiskapende virksomhet innenlands. Når det gjelder klimaet, som er under sterk og farlig trussel, så må det endelig få prioritet. Her er vi så heldige at nasjonaløkonomi, klima og miljø kan gå hånd i hånd og forsterke hverandre.

Norsk transport (til lands, til sjøs og i luften), landbruk, anlegg og industri bør elektrifiseres. Gjennom denne prosessen reduserer vi norske klimagassutslipp betydelig, vi får bedre klima i tettbygde strøk, og vi viser verden at det er mulig.

Norge er allerede veiviser når det gjelder å ta i bruk elektriske biler og kan bli det på elektrifisering av alle sektorer i samfunnet. I kjølvannet av dette kan vi eksportere kompetanse, tekniske løsninger og produkter. Dette har mye større verdi for Norge, Europa og hele verden enn er 0,4 prosent av elektrisitetsforsyningen i Europa gjennom eksport av råvaren elektrisitet.

For å toppe det hele må vi heie på Eidsiva, Bellona, NTNU og SINTEF som ønsker å etablere en batterifabrikk i Innlandet. To tredjedeler av utslippene i forbindelse med produksjon av elbilbatterier kommer fra bruk av elektrisitet. Med dette konseptet vil norske elbiler være nær utslippsfrie, ikke bare i den daglige bruk men også i et livsløpsperspektiv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags