Kommentar til Per Svardals kronikk i OA 19. april: «Klimatiltakene og energipostulatene.»

Per Svardal hevder at våre klimatiltak bygger på energitekniske antakelser, som har fått samme status som de religiøse postulatene. Tror en sterkt nok på et postulat er dette i seg selv et bevis på at det er riktig. Han nevner 3 slike energipostulater: Biodiesel skal være svært klimavennlig. Prosesstap i kjemiske prosesser eksisterer ikke. Elektrisk strøm er uten klimagassutslipp.

Jeg siterer (noe forkortet) fra punktet om at elektrisk strøm er uten klimagassutslipp: «Fornybar elektrisk strøm er ekstrem mangelvare i verden. Å erstatte all fossilkraft er en særdeles stor og krevende oppgave. Med dagens fart er det snakk om 50 år eller mer, før all fossilkraften vil kunne erstattes av fornybar kraft. Nytt stort forbruk av elektrisk strøm vil kunne forlenge tiden før all fossilkraft er erstattet med flere tiår. Det er ingen tekniske omveier rundt denne enkle og svært lett forståelige tekniske virkelighet»

Vi skal gå over til elektrisk drift av biler i løpet av noen få år. Dette må jo nødvendigvis føre til betydelig økt forbruk av elektrisk kraft. Dersom fornybar elkraft er mangelvare vil trolig en stor del av elbilene kjøre på fossilkraft.

På Høyres landsmøte ble det framsatt et forslag om økt engangsavgift på fossilbiler, kamuflert som et miljøtiltak. Heldigvis ble forslaget nedstemt. For noen år siden var det med myndighetenes velsignelse miljøvennlig å kjøre dieselbil. Det skulle være så bra for det globale miljøet. Nå er diesel selve verstingen fordi det forurenser det lokal miljøet. Er det da noen grunn til å stole på myndighetene mht. miljøaspektet ved å kjøre elbil? Mercedes vil nå satse på kombinasjonen diesel/lad-bar hybrid. Bosch annonserer at de har utviklet et nytt rensesystem for dieseleksos som skal få utslippene langt under det som blir kravet fra 2020.

Ville det isteden vært like miljøvennlig å fortsette med diesel eller bensin inntil overgangen til fornybar kraft er fullført?

Alle sider av dette miljøaspektet burde vært bedre belyst, som en motvekt til alle artikler om elbilens fortrinn. Prosesstap i kjemiske prosesser eksisterer selvfølgelig. Likeså eksisterer det tap i alle systemer, også i en elmotor for å drive en bil.

Bygger ikke myndighetene på slik kunnskap som Per Svardal skriver om? Eller gjelder det bare å tro så strekt, og gjenta det så mange ganger at det til slutt blir en sannhet, slik at det kan forsvares å pålegge mer avgifter på fossilbilene. For myndighetens skyld får vi håpe at dette er rett politikk, og at Per Svardal tar feil. Oppfordrer Per Svardal til flere gode kronikker.