Ordfører Bjørn Iddbergs tilsvar på mine 2 spørsmål om eierutvalget i Eidsiva og dets rolle er jeg ikke fornøyd med. Det er nesten skandaløst uklart. Iddberg hopper nemlig elegant over spørsmålet mitt om at eierutvalget innstilte på endringer i aksjonæravtalen, noe som umiddelbart førte til en 650-millioners transaksjon internt i konsernet.

Transaksjonen kan også betegnes som en gavepakke til Eidsiva Vekst. Iddberg beskriver saken med konvertering av det ansvarlige lånet. Det har jeg overhodet ikke spurt om, den saken er godt kjent og trenger ingen redegjørelse.

Iddberg benevner det nå som både et ad-hoc-utvalg og ei arbeidsgruppe. For hva og hvorfor? Vi vet ikke for Iddberg har ikke redegjort i kommunestyret. Det vi kan slå fast som fakta er at dokumenter om dette ikke er journalført i Gjøvik kommune, men det er gjort i andre eierkommuner.

Aksjonæravtalen ble endret etter «adhoc-arbeidsgruppas» innstilling, en helt sentral sak som alle eiere skulle vært informert om. Iddberg må gjerne synes at jeg er mistenksom. Det trengs tydeligvis for Iddberg viser en manglende forståelse for konstitusjonelle spørsmål, åpenhet, eierrolle, demokrati og folkestyre. Tillit bygges over tid, det er ikke nok å erklære at man har det.