Selvsagt har det offentlig interesse om en hel besetning på en gård i nabolaget har vært holdt under uverdige forhold

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

oa mener Dyr skal ikke være rettsløse i Norge. Alle som jobber med dyr skal forholde seg til lover og forskrifter, og alle som har grunn til å tro at dyr blir mishandlet etter vanstelt, skal varsle Mattilsynet eller politiet. Dette er helt nødvendig. I 2018 var det dobbelt så mange dyreeiere som fikk forbud mot å drive med dyr som året før, viser statistikk. Nettopp en slik bekymringsmelding var grunnen til at Mattilsynet besøkte en gård i Gjøvikregionen med storfebesetning tidligere i vinter. Rapporten fra tilsynet er rystende. Tilsynet fattet umiddelbart vedtak om forflytningsforbud, og fulgte opp med ytterligere 15 vedtak. Mattilsynet skriver blant annet at de ble møtt av skadde og døde dyr, dårlig vedlikehold i fjøset, mangel på vann – og en bonde som ikke hadde kontroll på hvor mange dyr han egentlig hadde.

Dette bestrider bonden, som har påklaget vedtakene. I et tilsvar skriver bonden at alle pålegg er fulgt opp innen fristen, og at det er flere feil og misforståelser i Mattilsynets vurderinger.

Sivilombudsmannen uttrykte for noen år siden bekymring for Mattilsynets åpenhet i dyrevernssaker. Det ble påpekt at det ofte lå personlige tragedier bak de uverdige forholdene som ble avdekket, og at dette krysset en linje inn mot personlige forhold som offentligheten ikke har noe med.

Dette er vi grunnleggende uenige i. Selvsagt har det offentlig interesse om en hel besetning på en gård i nabolaget har vært holdt under uverdige forhold. Mulig sykdomssmitte og sporbarhet i matkjeden har offentlighetens interesse. Det er også åpenbart av offentlig interesse hvordan tilsynsmyndigheten utfører jobben de gjør på vegne av samfunnet med å ivareta dyrenes rettigheter.

Mattilsynet skal følge Offentlighetsloven, men redaktørskapet forvaltes av mediene.

Det ligger personlige tragedier bak mange lovbrudd, men det er jo ikke slik at man unngår å omtale for eksempel en kollisjon av den grunn.

Innlandet politidistrikt har nå fått tre stillinger øremerket dyrevelferd. Det er der tilsynssakene havner om Mattilsynet velger å gå videre med dem. Men slike saker skal altså ikke offentligheten få vite om før en eventuell tiltale er utferdiget.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken