– Vi er glade for at dere står frem

IKKE GREIT: – Det er ikke greit og vi er glade for at dere står frem, skriver fylkesopplæringssjefen om elevers opplevelse fra sin tid på Dokka videregående.

IKKE GREIT: – Det er ikke greit og vi er glade for at dere står frem, skriver fylkesopplæringssjefen om elevers opplevelse fra sin tid på Dokka videregående.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Alle elever i Oppland skal ha et trygt og godt skolemiljø. Å oppleve trygghet er avgjørende for elevenes trivsel og læring.

DEL

MeningerDe siste dagene har det vært saker i media der elever forteller om mobbing og krenkelser fra både medelever og lærere, slik vi har sett i OAs artikler fra Dokka videregående skole. Det er ikke greit og vi er glade for at dere står frem. Det er viktig at elever og lærlinger sier ifra når de opplever å ikke ha det bra på skolen eller læreplassen. Det håper vi dere fortsetter med. Slik kan vi sammen finne løsninger og lære av historiene.

Et godt skolemiljø er grunnpilaren for å forebygge mobbing og krenkelser. Derfor er trivsel og mestring noe av det viktigste vi jobber med. Vi har blant annet styrket helserådgiverressursen ved flere skoler, det gis tilskuddsmidler for helsefremmende tiltak, vi har drømmeskolen, skolefrokost, kurs i livsmestring, psykolog/terapeut er til stede ved enkelte skoler, alle skoler markerer verdensdagen for psykisk helse og denne høsten starter vi arbeidet med en handlingsplan for livsmestring.

Når det likevel skjer mobbing eller krenkelser, må vi ha et godt system for å fange opp dette og sette inn tiltak. I fjor (2017) fikk skolene en skjerpet aktivitetsplikt for å sikre elever et godt skolemiljø i opplæringslovens §§ 9A-4 og 9A-5. Dette innebærer en plikt til å følge med og gripe inn, og til å utarbeide en aktivitetsplan med tiltak dersom en elev ikke har det bra på skolen. Dersom skolene ikke følger aktivitetsplikten og setter i verk tiltak i løpet av fem dager, kan elev og foresatte klage til Fylkesmannen. Vi er glade for denne innskjerpingen i lovverket, og har jobbet systematisk for å utarbeide rutiner og implementere disse på skolene våre.

Gjennomføringen i videregående opplæring i Oppland er på vei opp. 75 prosent av elevene gjennomfører i løpet av fem år, som er over landsgjennomsnittet (SSBs femårsmåling, kullet 2012-2017). Også elevundersøkelsen som gjennomføres hvert år viser at det skjer mye bra i de videregående skolene i Oppland. De fleste trives godt på skolene våre og opplever mestring. Noen ganger er vi imidlertid ikke gode nok. For mange elever i Oppland oppgir at de har opplevd mobbing og krenkelser fra medelever eller fra en voksen i skolen (skoleåret 2017/18). Da må vi bli bedre.

Fylkeskommunen ønsker å bli enda bedre på skolemiljø, og vil intensivere det arbeidet vi er godt i gang med. Å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene våre er det viktigste vi holder på med. Og vi trenger alle med på laget. Vi ønsker god dialog med elever og oppfordrer elevrådene til å bruke den viktige stemmen de har til det beste for alle elever.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags