Fra 1964 til 2016 har jeg vært trofast kunde og fulgt med fra Eidsvoll Sparebank til oppkjøp, via DNB NOR osv. til DNB. Jeg var godt fornøyd med de personer som jobbet i banklokalene hos DNB, men de siste to årene fikk de jo ikke lov til hjelpe gamle folk som trengte hjelp. Totens Sparebank, har to banklokaler i Eidsvoll hvor man får hyggelig service. Jeg har lenge vært klar over at de små lokale sparebankene har vært mest gunstig for eldre personer – småsparere og vanlige lønnsmottakere.

Nye avsløringer: Forbrukerrådet meddelte å stevne DNB: DNB har «lurt» 150.000 småsparere og har krevet kr 690 millioner for mye i gebyrer etc. (Kfr. NTB 15.06.2016.)

Frekkhetskultur: Jeg har hatt Rune Bjerke og hans likesinnede innen grådighetskulturen langt opp i halsen siden februar 2009. Den gang var det igjen bankkrise og «Regjeringen Stoltenberg» fant å måtte redde bankene, for å unngå katastrofe for det norske næringsliv. I Regjeringsmøte på lørdag 7/2-2009, ble krisepakka, på 100 milliarder vedtatt. (Den ble datert søndag 8/2-2009) Regjeringsmedlemmene fikk munnkurv inntil Norges Bank åpnet på mandag.

Like fullt hadde Rune Bjerke – DNB NOR solgt statsobligasjoner for til sammen 2.3 milliarder, – allerede torsdag og fredag i forveien. Verdiene på obligasjonene falt som stein da børsen åpnet påfølgende mandag. Hvem tjente grovt på dette? Hvem tapte? – Det norske folk. Senere kom det for en dag at det på forhånd hadde vært en utstrakt kommunikasjon mellom Rune Bjerke og kameraten Jens og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ved Statsministerens kontor, før Børsen stengte på fredag. (Er dette sosialisme, korrupsjon, kameraderi eller grådighetskultur?) (Kfr. Dagens Næringsliv, VG, Dagbladet og Wikipedia).

Spleiselag: Når en person tjener ca. 7.5 millioner (lønn og bonus) i året ++ opsjoner og samtidig oppfordrer ansatte til å vise lønnsmoderasjon (spleiselag), sier opp 600 ansatte og legger ned 59 banklokaler, – da har vedkommende så dårlige sosiale antenner at vedkommende ikke er kvalifisert til å lede noe som helst som har med mennesker å gjøre. Hvem er hovedaksjonær i DNB?, og hvorfor setter ikke regjeringen(e) og Stortinget «skapet på plass»?

Skatteparadis for de rike: Våren 2016 kom det også for en dag at DNB overfor rikfolk har vært behjelpelig med å plassere penger i «skatteparadiset Panama». Men – det viste DNB-ledelsen ikke noe om. Kanskje de ikke ville vite?

ID-tyveri og sikkerhet: Jeg leser tekniske fagtidsskrifter. De siste to årene har over 150.000 nordmenn blitt utsatt for ID-tyveri, viser en NorSIS-undersøkelse. (Norsk senter for informasjonssikring). Finanstilsynet opplyste 27.06.2016: -- at det i 2014 ble stjålet 51,7 millioner kroner fra nordmenn i utlandet. Hackerne ligger av og til foran næringslivet. Derfor begrenser jeg mine pengetransaksjoner på nettet så mye jeg kan. Jeg kjøper ikke tyggegummi med kort.

Styring og ledelse: Mange pensjonister spør: Hvorfor har ingen på Tinget og i Regjeringen(e) tatt grep og styring over grådighetskulturen der Staten er hovedaksjonær? Er man redd for å miste plassen i neste valgperiode? Kanskje man burde fått inn flere «gamlinger» med lang arbeidserfaring og som ikke trenger stol på Tinget i neste periode? Personlig; – har de lite å tape om de tråkker grådighetskulturen på tærne.