Naturens makt er stor,

vi finner ingen koder eller ord

som kan stagge kraften

når den bryter frem

Nådeløst ser vi

den tar våre hjem

Det som før var en bekk

mellom sten og lyng,

lia som grønnes i solskinn,

fugler som syng,

er brått et minne

Hvor skal vi trøsten finne?

Mange lovord blir gitt

om trøst og tunge bør

når flagget er heist,

men står tilbake som før

når følget har reist!

Livet er glede , livet er sorg,

livet er penger,

noe vi trenger

for å sikre vår borg

Fra fødsel er vi alle like

noen blir fattig,noen rike

Når omsorg og trøst

er det vi trenger,

får vi mest fra de

foruten penger.