Lærdom

Lærdommen er at

Vi glemmer det

Meste av hva vi

Har lært

Tigger, kristen misjonær, redaktør og leverandør Trond Worren