Ambisjon

Evnen til å fatte

det du visste

kjenne gleden ved å eie

sorgen ved å miste

Elske på en seng

av lyng og mose

mellom kvist og bar.

Ja, jeg har

Tygge på en nyutsprungen

kongle fra en gran

og et vårgrønt bjørkeblad,

gjør meg glad.

Er sopran!