Denne verda vi lever i

får noen ganger mitt hjerte til å svi.

I byen sitter noen kloke damer

som i sterke ord har ville planer.

Jeg tenker på Siri Martinsen og Ultvedt Moe

de har samme mening disse to.

Maten som vi setter på vårt bord

skal ikke lenger dyrkes på den norske jord.

Den skal kjøpes i sydlige land

der de har hverken brød eller vann.

Skogen skal være en fredfull plett

som gir rom for småkryp og hakkespett.

Ulv og bjørn skal få kry

bare ikke i disse damenes by.

På bygda kan folk få svi

de forstår ikke sin egen tid.

For byegoismens iskalde krø

er det vi på bygda må blø.

Når talegavene er gode nok

får de med seg en «saueflokk».

At flertallets mening alltid er god 

er det vanskelig å tro.