En drøm om vinter og om vår

Var det vinternattas tunge sukk jeg hørte i natt

da jeg våknet av en drøm jeg hadde hatt,

det var en drøm om vår der alt var varmt og grønt,

men ute var verden kald og hvit av is og snø,

viste ingen tegn til spire, knopp eller frø

som ligger i tålmodig dvale eller stille søvn

i mange, lange, kalde og hvite vinterdøgn,

ligger der i busker, trær, i kvist og i frossen jord,

det er vinterlivets kalde kår for slike her i nord.

Jeg sovnet igjen og drømte på ny at alt var grønt,

det var varme og vår over land og strand og jord,

Jeg våknet og syntes jeg hørte en rusten røst

som kom over skogen fra åsen mot øst,

den visket: Jeg er Våren som venter,

jeg ligger på lur og lengter,

jeg vil fram, jeg vil opp,

jeg vil vekke frø og knoll og knopp.

Vær tålmodig menneske,

jeg kommer snart med nytt liv, håp og tro.

Husk mine ord, du som bor her så langt mot nord.