Vi kaller det utvikling, men er det virkelig det, når ting som før var enkle å betjene, blir så kompliserte at mange faller av lasset? Vi kan ikke godta at IT-utviklere i trettiårsalderen legger den digitale lista for hele samfunnet. De er i ferd med å overse og overkjøre en hel generasjon – det kan vi ikke finne oss i.

Å være samfunnsutvikler – uavhengig av ståsted, burde innebære og lage løsninger som fungerer for alle innbyggere. Det kan virke som det foregår et skjult mesterskap i å lage flest mulig apper og digitale løsninger på ALT, uten tanke for hvor mange som strever med å henge med, eller om vi i det hele tatt har bruk for dem. Det er sikkert bare «morsomt» å finne på noe nytt, eller? Det siste jeg leste om var Wi-fi styrte panelovner - ok, la de som morer seg med sånt gjøre det, men man kan ikke fjerne manuelle panelovner av den grunn.

Mange har begynt å protestere nå og det er bra – besparelser på kopipapir og frimerker kan ikke veie tyngre enn at store grupper av befolkningen utelates fra informasjon, dette gjelder ikke minst informasjon mellom kommune / innbygger. Om 80% av befolkningen kan greie det digitale, må vel det være bra, samtidig beholde manuelle løsninger for de resterende 20%. Å henvise til å gå på PC-kurs er tull, det er de som ikke greier dette heller, vi snakker om. Jeg trodde IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologien) mot allmenheten skulle være universelt utformet, det vil si være tilgjengelig for alle?

I Dagsrevyen 15.02.17 ble konsernsjef i DNB Rune Bjerke utfordret på dette med eldre som har vanskeligheter med nettbank og banktjenester som forsvinner, hans argument var at faren hans på 85 år greide nettbanken han, så da så …..underforstått, da skal alle andre eldre også greie det. Det er lettvint og arrogant å si noe slikt. De som sitter på toppen forstår rett og slett ikke utfordringen, derfor må opprøret komme fra grasrota. Si til banken din at du ikke får betalt regninger / renter / lån via nettbank, de må finne løsninger som fungerer – for DEG.

Eldre og gamle blir sakte men sikkert «sluset ut» av samfunnet, tenk at det skal så mye teknologi til for å gjøre ting som før var enkle, så vanskelige! Å forvente at 80/90 åringer skal betale regninger med nettbank og «administrere» sine konti gjennom nettsiden er uakseptabelt, de ville kanskje greie å gå i banken eller betale med brevgiro, men det sendes ikke ut giroer lenger, «noen» har bestemt at regninger SKAL betales med nettbank. Mange gamle blir sittende foran svarte skjermer, fordi de trykket på en feil knapp og alt ble borte, dekodere og fjernkontroller blir for vanskelig. Bruksanvisningen ligger i beste fall på nettet.

Buss- og togbilletter skal mange steder kjøpes på automater, eller via mobil, da må man også ha betalingsløsninger på mobilen, med tilhørende pinkoder og passord – der du før gikk i billettluka. Det ene utelukker ikke det andre, men det er nettopp det vi er i ferd med å gjøre og som blir så galt. I Norge har vi en lov som skal hindre at mennesker diskrimineres – det ser ikke ut til at verken staten eller «utviklingsselskapene» bryr seg om den.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

«Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes»….. Mens vi i stedet SKAPER nye barrierer hele tiden, i dette tilfellet digitale barrierer som hindrer samfunnsdeltakelse og informasjon. Det er ikke likeverdig behandling når vi overser og overkjører den eldre befolkningens utfordringer. Det er diskriminerende.

Tenk at pensjonister blir nektet å få pensjonsutbetalingen på papir, de får ikke lov til å bestemme dette selv. Eller enda verre, å måtte ringe NAV å få opplest via telefonen hva som står på utbetalingsslippen, hvor mange vil huske dette etter at telefonsamtalen er slutt?! (Håper veldig mange ringer og spør, så tvinges NAV til å gå tilbake til gammel ordning for de som ønsker det). Gamle vil ha papiret i hånda – punktum. Vi må legge til rette for både digitale og analoge (ikke-digitale) måter å løse dette på og de må gå hånd i hånd.

Det er bra om mange protesterer mot usynliggjøringen av en hel generasjon, det må legges til rette for parallelle løsninger. Dette vil ikke «gå seg til», for selv om du er oppgående digitalt i dag, er det ikke sikkert du henger med om tyve år, da er det helt andre løsninger, i tillegg til dobbelt så mange gamle som i dag, ca 1.6 mill, hva om halvparten av disse trenger digital hjelp? Hvem ordner det?

Tror mange kunne tenke seg en alderdom uten mas om stadige digitale oppdateringer og utfordringer i hverdagen, bare for å kunne betjene de mest vanlige tingene som TV, telefon, avis og banktjenester, og heller få lov å senke skuldrene og nyte de gode dagene….