Det blir ikke fritt skolevalg

Høyres Kari-Anne Jønnes vil ha fritt skolevalg

Høyres Kari-Anne Jønnes vil ha fritt skolevalg Foto:

Av
DEL

Leserbrev7. juli har Kristin Stavik Moshagen en kommentar i OA som belyser utfordringene med vedtaket Ap, Sp, SV og KrF gjorde i fylkestinget i juni. Det som er oppsiktsvekkende og skremmende er at de ikke kan svare på hva de egentlig har vedtatt. Det er riktig som Moshagen skriver: elevene skal styres til geografisk nærmeste skole.

Frihet er noe de aller fleste av oss ønsker oss og setter pris på. For oss i Høyre er fritt skolevalg viktig. Det innebærer frihet for den enkelte. Frihet til å kunne velge bort sin nærskole. Vi ble derfor glad for prosjektleders innstilling i saken.

Vi er skuffet over at det sosialistiske flertallet i fellesnemnda fratok elevene i Innlandet friheten til å velge vekk sin nærskole, det er nemlig det vi snakker om.

Fritt skolevalg slik det lå i innstillingen ivaretar både muligheten til å velge en annen skole enn nærskolen, men den garanterer deg plass på nærskolen dersom du ikke kommer inn på ditt førstevalg.

Det å fjerne fritt skolevalg og å styre elevene til nærskolen løser ingen av utfordringene vi står overfor i Innlandet. Det redder ingen av de små skolene i Innlandet at vi fratar de ca. 2 % av elevene som til nå har søkt seg forbi sin nærskole den muligheten. Vi snakker faktisk ikke om flere.

Vi står overfor en dramatisk nedgang i elevtallet, noe vi har opplevd de siste årene. Det må tas helt andre og mye mer omfattende grep for å sikre et godt skoletilbud til alle elever i Innlandet i åra som kommer. Den situasjonen vi står overfor er et resultat av manglende politisk vilje til å ta vanskelige beslutninger. Fritt skolevalg er ikke en del av utfordringene.

Fritt skolevalg er ikke viktig for det store flertallet av elevene, men det er svært viktig for noen. Det posisjonen nå har gjort er å frata noen elever motivasjonen de trenger for å fullføre videregående opplæring. De fratar noen elever lysten til å gå på skole. Det er veldig synd, det har stor betydning for de elevene det gjelder, for enkeltmennesker og for samfunnet. Å fjerne fritt skolevalg bidrar ikke til vårt felles mål om mer gjennomføring og bedre resultater i videregående opplæring.

Det er altså heller ikke sånn at alle får det som de vil uansett. Det er karakterbasert opptak i Videregående skole. Det er fastsatt i Opplæringsloven.

Enda verre er det at de setter forskjellsbehandling av elever i system. Nærskolemodellen slik den har vært praktisert i Hedmark gjør at dersom du kan argumentere godt for at du ikke skal gå på nærskolen din, ja så får du lov å gå på en annen skole. Det er for meg helt ugreit. Det gjør at de elevene som ikke argumenterer godt, eller som ikke får hjelp til å argumentere godt – ja kanskje de som trenger det mest, de får ikke muligheten til å gå på den skolen de ønsker. Det er forskjellsbehandling av elever som har samme rettigheter. Dessuten skaper det masse unødvendig saksbehandling, og det trenger vi ikke.

For å sikre kvalitet i opplæringen for alle elever i Innlandet i åra som kommer må vi sørge for å tilby de utdanningsløpene arbeids- og næringslivet etterspør. Vi må dimensjonere riktig slik at elevene faktisk får læreplass. Vi må sørge for at vi ikke sluser elevene inn i et løp der det ikke står arbeids- og læreplasser og venter i den andre enden. Vi må sørge for at skolene tilbyr utdanningsløp som bygger opp under regionenes naturlige fortrinn. – For vi vet at videregående skole er en viktig regional utviklingsaktør. Vi må sørge for at flest mulig fullfører og består et planlagt løp med så gode resultater som mulig. Fritt skolevalg er et viktig bidrag for at noen elever skal fullføre og bestå. Vi tar det på alvor. Det å frata noen den muligheten er ikke det videregående opplæring i Innlandet trenger.

Høyre vil fortsette kampen for fritt skolevalg i Innlandet. God sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags