En av de aller viktigste sakene som Åpen folkekirke gikk til valg på ved kirkevalget i 2015, var at alle skulle få gifte seg i Den norske kirke. Tiden hvor lesbiske og homofile brudepar ble stengt ute fra disse kirkelige handlingene, måtte det bli slutt på. Åpen folkekirke vant kirkevalget, også i Hamar bispedømme. Det betød at vi kunne få gjennomslag for kirkepolitikken vår. I januar i år vedtok Kirkemøtet en ny, ikke-diskriminerende liturgi for kirkelig vigsel. Det var en kirkehistorisk begivenhet. Eidskog kirke i Hamar bispedømme fikk den store æren og gleden å huse den første kirkelige vigselen for et likekjønna par i Norge, idet den nye liturgien trådte i kraft natt til 1. februar.

Hver sommer sier mange par ja til hverandre og feirer kjærligheten. Denne sommeren er historisk, for i år kommer også par av samme kjønn til å love hverandre troskap foran alteret i kirka si. Det er en fantastisk begivenhet for paret det gjelder, og samtidig også et gode for samfunnet. Når ekteskapet inngås i kirka, får menigheten markere at vi støtter opp om de to som par og familie. Det er en glede som vi deler med alle ektepar.

Vi i Åpen folkekirke vil gratulere alle par som skal gifte seg i sommer. Og vi tar en ekstra feiring av alle som nå endelig har fått kjærligheten og samlivet sitt anerkjent – også av kirka.

Velkommen til vigsel i kirka!