Demokrati på sitt vakreste – viktig med grendemøter

Kristin Ringerud, Vestre Toten Venstre

Kristin Ringerud, Vestre Toten Venstre Foto:

Av
DEL

LeserbrevBøverbru Vel arrangerte grendemøte forrige uke. Bakgrunnen for møtet var at Vestre Toten kommune har avsatt 200.000 til tettstedsutvikling EBR ( Eina, Bøverbru, Reinsvoll) både i 2019 og 2020.
Da er det viktig at vi som faktisk bor her får være med å legge planer for hvordan vi vil ha det og hva disse midlene skal brukes til. Det ble et godt grendemøte med mange deltakere, til og med en del ungdommer! Og June sang en fin sang som start på møtet.

Viser til lederartikkelen i OA den 18.11. som betegner grendemøter som «lokaldemokrati på sitt aller vakreste».
Vestre Toten Venstre gikk til valg på blant annet. å arrangere grendemøter: «Det er viktig at lokalsamfunnene kan gi innspill til hvordan vi vil ha det i nærmiljøet vårt». Vi i Venstre hevder «Folkehelse i alt» og på grendemøtet kom det nettopp fram meninger, ideer og forslag til tiltak som Venstre hadde i sitt valgprogram: «bygge lekeplasser/ aktivitetsplasser i alle tettstedene i kommunen kombinert med sosiale møteplasser på tvers av generasjoner».

Mange av de frammøtte satte fram nettopp en slik plass som ønske, og det kom fram forskjellige forslag til plassering. Elevrådet på Bøverbru skole hadde tatt opp tema i Elevrådet på forhånd og sendt samme innspill skriftlig – det ble referert på møtet. Ungdommer – og foreldre – savner også en plass der ungdom kan møtes på Bøverbru. I Venstres program står «Jobbe for å etablere aktiviteter/ møteplasser for ungdom i Eina, Bøverbru og Reinsvoll i regi av Ungdomshuset». Og Venstre minner sterkt om hvor viktig det er at kommunen samarbeider med frivillige, og at frivillige må støttes og hedres.

Bøverbru Vel oppfordrer bøverbruinger til å komme med ideer for videreutvikling av Bøverbru. Det er planer om «Bygdelab» på Coop, kanskje andre steder også? Det vil bli satt opp kart og mulighet for å skrive ned og legge sine forslag i forslagskasse. Vi i Venstre støtter dette. Det er å ta folk på alvor. Og; få med barn og unge i prosessen – de er framtida.

Kommunestyret i Vestre Toten vedtok i juni å legge ned Utvalg for Velferd og Opplæring (UVO) – et utvalg der vi politikere kunne drøfte mer grundig saker om helse-, omsorg-, skole-, barnehage-, barnevern- og kultursaker. Dette skal erstattes med mer «innbyggerdialog"…… Politikere var invitert til grendemøtet på Bøverbru. De fleste partier var representert. Er ikke slike grendemøter eksempel på innbyggerdialog? Eller har politikere og administrasjon tenkt noe annet?
Venstre har slagord som «På lag med framtida» og «Folk først». Jeg oppfordrer til å arrangere grendemøter der innbyggere – i alle aldre – får informasjon om hva som skjer, om prioriteringer og om hvordan skattepengene blir brukt til fellesskapets beste.
Neste års budsjett skal vedtas 12. desember så det burde være aktuelle saker å drøfte med innbyggere nå. Det vil kunne øke engasjement blant folk og åpne opp for gode innspill – det er lokaldemokrati i praksis- og «på sitt aller vakreste».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags