Det er bare 3 måneder igjen til stortingsvalget og valgkampen har begynt. En liten gjennomgang av noen av Demokratenes viktige saker er derfor på sin plass: Demokratene i Norge vil vi ut av EØS og Schengen-avtalen mht. fri flyt av folk over grensene. Norge skal ta imot kvoteflyktninger, men drømmere, grunnløse asylsøkere og lykkejegere skal avvises ved grensen.

Vår kulturarv som nasjon skal opprettholdes og bringes videre til kommende generasjoner, ingen fremmede religioner eller lov-systemer skal påvirke den norske samfunns-struktur eller norsk kultur og sedvane, og mennesker fra fremmede kulturer og religioner skal ikke ha noen særbehandling i Norge.

Demokratene vil også arbeide for en rettighets basert eldreomsorgen, minstepensjonistenes kår, gi psykiatrien et løft, helsesektoren generelt, skape et nytt og positivt barnevern/familievern, at vår off. skole får de ressurser de trenger - ikke minst til støtteundervisningen, flere lærere, mindre klasser, der hver elev skal sees, få økt selvbilde, og få den tilpassede opplæring som trengs for å oppleve framgang og styrke.

Vi vil arbeide for mindre byråkrati og større handlefrihet for den enkelte. Øremerkede midler fra Staten, slik at skoler, sykehjem o.a. ikke blir nedprioritert av kommunene. Bompenge-systemet skal vekk, likeså arveavgift, formueskatt og årsavgift. Bilavgiftene skal reduseres, Samferdsels-sektoren skal styrkes betydelig.

Demokratene i Norge vil alltid sette Norge først ved å si nei til tvangssammenslåing av kommuner og ja til styrkning av lokalsykehusene i Norge.

Per-Christian Stenvaag,

1.kandidat og org.nestleder Demokratene i Norge

Vidar Kleppe,

6.kandidat og politisk nestleder Demokratene i Norge