Lojalitetens dilemma i valget til høsten

:Illustrasjonsbilde

:Illustrasjonsbilde

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Meninger 

Til høstens stortingsvalg er det to partier som vektlegger en kristen verdiforankring. Noen tenker at det er trist at KrF ikke har klart å holde partiet samlet. Men for velgeren kan dette være positivt. To partier synliggjør nå at kristne velgere ikke er like. Også kristne velgere tenker forskjellig, og to partier gir en mulighet for en bredere representasjon på stortinget.

Partiet De Kristne er et avklart borgerlig alternativ som ønsker å danne flertall på borgerlig side. Dersom en ønsker en borgerlig regjering som vektlegger et kristent verdigrunnlag, er PDK det naturlige valget. PDK er ikke et sentrumsparti som skaper usikkerhet eller uforutsigbarhet om vi vil støtte en borgerlig eller sosialistisk regjering. Forutsigbarhet er viktig for at velgeren skal kunne gjøre et informert valg. Slik flytter vi makt tilbake til velgeren. Vi er ikke likegyldig til om Norge får en borgerlig eller sosialistisk regjering.

I spørsmål om skatt er det tydelig forskjell mellom partiene. Partiet De Kristne har en klar retning for å redusere skatter og avgifter. PDK vil bruke reduserte skatter som insentiv til verdiskapning og mener at det offentlige skal være begrenset i omfang. Det offentlige skal først og fremst være effektivt, ikke stort. Skattelettelse er en målsetting. Dette er viktig for å flytte makt fra det offentlige til den enkelte, til familier og til bedrifter. PDK ønsker å flytte makten nedover og ut til folket. I dette ligger det en borgerlig identitet.

Det er viktig for Partiet De Kristne å styrke nasjonalstatens rolle i stedet for å bygge den ned. Vi ønsker å Norge skal sikre kontroll med egne grenser, og at norske politikere skal stå til ansvar for det norske folk. Vi ønsker at utfordre EØS-avtalen, som har bred oppslutning i Stortinget. Ikke bare for de milliarder av kroner som overføres til EU hvert år, men mangelen på demokratisk forankring i de føringer som Norge får fra Brussel. På samme måte ønsker PDK å utfordre de overnasjonale føringer som Norge ukritisk støtter gjennom FN. Også her er PDK et klart alternativ. Ikke bare mot den stadige og urettferdige kritikk som FN stadig retter mot Israel, men mot de enorme pengebeløp som overføres til FN, uten dokumenterte resultater. FN er blitt en pådriver for nedbygging av nasjonale grenser, fri abort og et globalt verdisyn i en organisasjon hvor ingen står demokratisk ansvarlig.

Partiet De Kristne ønsker en restriktiv og rettferdig innvandringspolitikk. Sikkerhetsrisikoen i Europa er blitt forverret av en naiv politikk som har nektet å forholde seg til realiteter. Radikal islam truer mennesker og samfunn. PDK sier et klart nei til sharia. Den innvandringspolitikk som har vært ført over mange år inkluderer samtidig en verdirelativisme og kulturrelativisme som undergravet norsk identitet. Vi ønsker at flyktninger skal ivaretas og at flere skal hjelpes i sine nærområder. Her kan en yte mer hjelp for pengene. Samtidig vil PDK ha en enda tydeligere beskyttelse av kristne flyktninger og andre minoriteter i Midtøsten.

Når katastrofer inntreffer, skal Norge være rask til å hjelpe der det trengs. PDK vil fjerne begrensningen i skattefritaksordningen og styrke initiativ som gjøres gjennom misjonsorganisasjoner og andre lokale engasjement. Konflikten mellom KrF og Frp på bistandsområdet og innvandringsspørsmålet er sterk og en sentral årsak til at KrF hellere vil samarbeide med Venstre og Arbeiderpartiet. Men det er ikke mindre moralsk å kutte i bistand enn å være likegyldig til hvordan den brukes. Det er grunn til å tro at norske bistandspenger gir næring til hat og terror i Midtøsten. Det må stanses.

PDK er et konservativt parti. Ekteskapet er endret i Norge. De representanter for partier som har ønsket å løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne har mislykkes i Stortinget. PDK er tydelig på at vi ønsker å løfte frem ekteskapet som en ordning mellom en mann og en kvinne og at barn skal ha rett til å kjenne sitt biologiske opphav. PDK vil jobbe med de partier og representanter som er nødvendig for å sikre dette i lovverket.

Ikke noe parti har lykkes på noe område med å få gjennomslag i retten til liv siden innføringen av fri abort i 1975. Hvis velgeren ønsker nye og andre resultater er det på tide å stemme annerledes. Partiet De Kristne vil jobbe med partier og enkeltrepresentanter for å få et bredere flertall for livet.

Partiet De Kristne mener at Norge trenger et sterkt og troverdig forsvar. Stortinget har svekket forsvaret over flere tiår. Ingen ønsker krig, men PDK ønsker å prioritere for å bygge opp igjen forsvaret. Fred sikres gjennom styrke ikke gjennom svakhet.

Partiet De Kristne er ikke bare et parti for kristne, men et kristent parti for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags