Nå nærmer tiden seg raskt til at den planlagte tvangsslukkingen av det nasjonale FM-nettet i Norge skal starte. Norge er først ute i verden med slukning har informasjonssjef i Digitalradio i Norge, Mari Hagerup fortalt norske radiolyttere i mange år nå. Hun beklager også at Sverige har valgt å gå en annen vei, men det beklager ikke svenskene selv.

Sverige er det landet som det er mest nærliggende for Norge å sammenligne seg med. Den svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke har informert om at regjeringen der har formelt vedtatt å legge DAB-prosjektet dødt inntil videre. Dette p.g.a. mange og store uklarheter om dette. De vil følge med på hvordan DAB kommer til å fungere i Norge, om denne 80-talls teknologien blir en suksess eller en fiasko.

I Norge har et av argumentene for å gå over til DAB, vært at FM-nettet er gammelt og dyrt å drifte. I Sverige fortsetter man å sende på FM, med et nett som er like gammelt som det vi har i Norge. Sverige har 10 millioner innbyggere, Norge har 5 millioner og et stort antall nisjekanaler for de få.

DAB utbyggingen i Norge ble vedtatt av et storting som må ha fått veldig god informasjon som er tilpasset saken, men faktum er at det er blitt vedtatt et teknologiskifte som tilhører «baktiden». Da Trond Giske var kulturminister bestemte han at før slukning av FM nettet blir satt i gang neste år, skal det være minst 50 prosent av lytterne som lytter på DAB. Ifølge Klassekampen 19. april 2016 er dette bare kommet opp i 24 prosent. Giske sa den gang at hvis kravet ikke er nådd, skal slukningen utsettes til 2019.

Hvis den planlagte slukningen blir utført til neste år, klipper kulturminister Linda Helleland over båndet for å åpne opp for «baktiden», da blir «baktiden» framtiden.

DAB nettet kommer neppe til å eksistere i 62 år, slik som FM nettet har gjort til nå, det er for mye usikkerhet i dette. Det har vært mange oppslag i dagsavisene, da særlig i Oslo-avisene i den senere tid i favør av DAB, er dette et bestillingsverk? Undersøkelser som er foretatt nylig, forteller at en stor del av norske radiolyttere ønsker å fortsette å lytte på FM, noe som må veie tungt for at FM skal sende til 2019. Er det utført en konsekvensanalyse av den planlagte slukningen av FM nettet i 2017?

Jeg har i en tid registrert at NRK har snikoverført kjente og kjære radioprogrammer som i årevis har vært sendt på P1, er blitt overført til P1+, kun for å fronte DAB. Dette gjelder programmer som Ønskekonserten, Lirekassen, Alle tiders blinkskudd, Sangtimen og Bare Erik for å nevne noen. Til slutt, skal virkelig Øyvind Vassåsen og hans medarbeidere bestemme at det norske folk skal miste sitt FM nett i 2017? I så fall er ikke dette etter demokratiske regler, FM nettet er det norske folks eiendom.