Er det mulig å være ansatt i en av Norges største mediebedrifter, og prestere og formidle så villedende informasjon som i en artikkel 25. april? Er du/dere betalt? Dette er jo totalt feil; FM-nettet stenges ikke, og det vil etter all sannsynlighet heller aldri bli stengt, fordi FM-nettet ikke kan brukes til noe annet enn formidling av radiosignaler, samtidig som det fremdeles er den suverent ledende distribusjonsformen for å formidle radiosendinger, i hele verden. I USA, f.eks., har det blitt innført lover som medfører at det ikke er lov å selge mobiltelefoner som ikke har FM-radio innebygget. Dette har amerikanerne vedtatt på grunn av beredskapsmessige hensyn. Du kan nevne DAB for en amerikaner, og han vil ikke skjønne hva du prater om.

Rett før påske besluttet Hong Kong å legge ned alle DAB-senderne innen 6 måneder, og svenskene har for lengst gravlagt hele dab-saken for godt, for å nevne et par eksempler. Norge èr – og vil bli – det eneste landet i verden som har gått til det utrolige skrittet å tvangsflytte hele landets befolkning over på DAB på de riksdekkende kanalene. I artikkelen nevnes riktignok at lokalradioene fortsetter på FM, men hvorfor i all verden skal vår ledende lokalavis henge seg på de riksdekkende kanalenes totalt villedende informasjon om at FM-nettet skal stenges? Er det annonsører som selger DAB-radioer og ARK som presser dere?

Sannheten er at NRK, P4 og Radio Norge FRIVILLIG forlater FM-båndet nå, uten at én eneste innbygger i vårt land, har bedt om å få DAB! Det OA BØR bruke sin innsats på når det gjelder DAB, er å forsøke og få på bordet hvor mye av lisenspengene våre som har gått til denne vanvittige og totalt unødvendige utbyggingen av DAB. Tenk hva NRK kunne produsert av både radio- og TV-programmer, samt unngått å måtte si opp folk, for disse pengene. Nå er det «Reinflytting minutt for minutt», «Brøytebilene» osv. som vi får igjen for lisenspengene vi betaler inn, samt uhorvelig mange repriser.

Det er snakk om milliarder, og regnskapet MÅ på bordet en eller annen gang, fordi dette er offentlige midler. Leder av Riksrevisjonen, Foss, har jo selv vært med på å vedta det meste vedr. DAB-utbyggingen (da han satt i regjering), så det kan tenkes at han lett kan dytte saker vedr. NRKs bruk av lisensbetalernes penger til DAB, nederst i skuffen.