Gå til sidens hovedinnhold

Særregel for CC Gjøvik

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik kommune har en særbestemmelse som sier at spisesteder med beliggenhet i kjøpesenter i kommunen ikke har anledning til å søke om skjenkebevilling. Våre nabokommuner, Ringsaker kommune, Lillehammer kommune, samt Hamar kommune har ikke denne bestemmelsen, og spisesteder beliggende i kjøpesenter i disse kommunene kan søke om skjenkebevilling på lik linje med andre spisesteder.

Gjøvik kommune har med andre ord en særregel som er direkte konkurransevridende for spisesteder med beliggenhet på CC Gjøvik, både i forhold til Gjøvik by for øvrig, og våre nabokommuner. Er derfor veldig glad for at rådmannen i Gjøvik nå støtter mitt synspunkt om at det må være like spilleregler for alle spisestedene i Gjøvik, uansett beliggenhet. Rådmannens støtte til dette blir viktig når saken nå skal behandles i kommunestyret 30. november.

Norsk varehandel er svært viktig for norsk økonomi, og utgjorde hele 9,2 prosent av den totale produksjonen i Fastland-Norge i 2016. Det er like høy verdiskapning i norsk varehandel som det er i norsk industri (ref Virke Handelsrapport 2017). CC Gjøvik er med sine 800 arbeidsplasser den nest største arbeidsplassen i Gjøvik kommune, og er en motor for handel i Gjøvik.

Vi trekker årlig 110.000 kunder til handel i byen, noe som er et utrolig høyt antall tatt i betraktning at vi bor i en by med snaut 30.000 innbyggere. Vi mener at handelen i Gjøvik er avhengig av store motorer som CC Gjøvik, for at vi skal være en så attraktiv handelsby på Innlandet som vi er, med kunder fra hele regionen. Til tross for stor konkurranse fra både andre handelsbyer og nett, er vi i 2017 fortsatt det desidert største kjøpesenteret på Innlandet. Det er vi stolte av!

Handelen er i stor endring. Digitalisering og endrede handelsvaner påvirker hele bransjen, og kommer til å endre strukturen på handelen slik vi kjenner den i dag. Det vi har lyktes med i handelsbransjen fram til nå, er nok ikke det som vil skape vekst for oss i framtiden. Det er store utfordringer, men også svært spennende muligheter.

Trendanalyser og markedsanalyser viser at opplevelser blir svært viktige i framtiden for handelen. Dette er ikke noe nytt i seg selv, men det er et faktum at handelen, og møtesteder som CC Gjøvik, er nødt til å ha stort fokus på å skape opplevelser som ikke kan kjøpes på nett, for å tiltrekke oss like mange kunder i framtiden som vi gjør i dag.

Dette, sammen med en kulturendring der det å møtes ute til et godt måltid er noe vi verdsetter stadig høyere, er blant de viktigste årsakene til at spisestedene er og blir så viktige for oss. Mens det tidligere kanskje var de store kjente kjedene, eller de unike produktene som dro folk til større handelssteder, er det i dag (og i framtiden) kanskje spisestedene som avgjør hvilket handelssted vi velger.

CC Gjøvik har derfor de siste årene satset stort på spisesteder, og lokale aktører som Lasse Liten Café & Deli har investert mye for å tilpasse seg denne trenden. Vi er heldige som har lokale aktører som er villige til å satse så mye, og vi ønsker oss flere av dem. Sammen med våre øvrige spisesteder føler vi at vi nå har et svært godt og attraktivt tilbud til våre kunder på bespisning. Det er derfor synd at Gjøvik kommune har en særregel som hindrer våre spisesteder i å konkurrere på like vilkår som andre spisesteder, både i byen vår, og ikke minst i forhold til andre byer vi konkurrerer med.

Det er ingen tvil om at vi har vi stor konkurranse fra både andre byer og handelsdestinasjoner. Det er mange andre både byer og kjøpesenter som svært gjerne vil ta over vår posisjon i Innlandet, og de er dyktige. Det er stor sannsynlighet for at eksempelvis venninnegjengen fra Lillehammer vil kunne velge å dra til CC Hamar framfor CC Gjøvik, nettopp fordi de kan ta seg et glass vin på et av spisestedene der.

Argumentet om at det ikke skal serveres alkohol der det ferdes barn, mener vi ikke holder mål. I så fall er det mange andre steder som heller ikke burde ha fått mulighet til å søke om skjenkebevilling.

CC Gjøvik har til enhver tid driftspersonell og vektere på jobb som enkelt kan overvåke eventuelle uønskede hendelser, og ta affære om noen skulle føle ubehag. Dette siste er imidlertid svært usannsynlig, med tanke på hvilken alkoholservering det eventuelt ville ha vært snakk om her. Vårt søstersenter, CC Hamar, har hatt spisesteder med skjenkebevilling siden de åpnet, uten at det har vært ett eneste uønsket tilfelle på grunn av alkoholservering på senteret.

Våre største nabokommuner har som nevnt innledningsvis ikke denne bestemmelsen, og Gjøvik kommune har meg bekjent ikke større ruspolitiske utfordringer enn våre nabokommuner.

CC Gjøvik ønsker ikke å etablere et skjenkested, ei heller skal CC Gjøvik selv ha skjenkebevilling. Alt vi ønsker er at våre spisesteder skal ha samme mulighet som sine konkurrenter til å kunne få lov til å søke om skjenkebevilling, og derigjennom få like konkurransevilkår som alle andre. Dette er viktig ikke bare for dem, men for alle våre 800 arbeidsplasser i framtiden, og derigjennom Gjøvik som en fortsatt attraktiv handelsby i Innlandet.

Kommentarer til denne saken