Gigantenes kamp om bussturen din

Arkivfoto

Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet har den siste tiden vært fokus på tildeling av retten til å få utføre rutetrafikk med buss for Oppland fylke ved det fylkeskommunale selskapet Opplandstrafikk.

I Vestoppland vant Trønderbilene AS for et par år siden anbudet om busskjøringen i Valdres som det lokale JVB inntil da hadde hatt. De hadde fra før kommet til fylket vårt via avtale i Nord-Gudbrandsdalen. I vår vant samme firmaet avtalene for Land og Hadeland som JVB respektive Nettbuss hadde tidligere. I løpet av neste år skal den største avtalen i vårt distrikt Gjøvik/Toten, som Nettbuss har i dag, ut på anbud.

Hvem er så disse firmaene som kjemper om retten til å motta en stor del av fellesskapets penger for å transportere oss rundt med buss.

Nettbuss: Norges største busselskap. 3300 busser, 7400 ansatte og omsetning på 6 000 millioner. Heleid av Statsselskaper NSB. Er store i Oppland og Hedmark.

Trønderbilene: Et datterselskap i Trollhattenkonsernet som driver med kollektivtransport til vanns (Ferjer hurtigbåter), til lands (div.busselskaper) og i luften med (Widerøe) og har en omsetning på 9 000 millioner.

JVB (Jotunheimen og Valdresrutenes Bilselskap): Et lokalt busselskap med hovedsete på Fagernes som i løpet av snart hundre år har vært en lokal innovatør på sine felt og som har vært en viktig bidragsyter til utviklingen lokalt i sitt distrikt. Har mistet grunnpilaren, rutekjøring for Opplandstrafikk, men har en turavdeling som på landsbasis er en bransje under sterkt press fra utenlandske firmaer.

I tillegg kan nevnes at bussdriften på Lillehammer-området driftes av Unibuss, heleid av det kommunale selskapet Oslo Sporveier AS

De to «goliatenes» kamp mot «lille» JVB måtte bare ende på en måte, ingen tildeling til David. JVB ønsket å videreføre sin nåværende andel i Land, mens gigantene ønsket hele utlysningen og JVB var her sjanseløse. Trønderbilene AS vant og får 61,3 millioner i 8+2 år av storsamfunnets penger for å drive rute og skolekjøring på Hadeland og store deler av Land.

Bilettkostnadene som vi betaler for å bruke bussrutene i fylket går i sin helhet til Opplandstrafikk og avhengig av ruten utgjør dette fra noen få prosenter og opp mot 30 % av dens kostnader. I tillegg kommer de inntekter som skolekjøring for kommuner og fylke. Driften av kollektivtrafikken koster Oppland fylke store summer pr.år og tilnærmet all tildeling av driftsavtaler skjer ved bruk av anbud.

De ansatte i bussbransjen har ved slike virksomhetsoverdragelse krav både i henhold AML og Yrkestransportloven om å følge med på lasset til ny driver. Dette er kjempet frem av bussbransjens organisasjoner og er et gode for de ansatte. Kollegaene i renholds bransjen har ikke en slik ordning og dette legger forholdene til rette for sosial dumping. Skandalen i Oslo og mange mindre kjente tilfeller har avslørt forferdelige forhold i denne bransjen.

På LO-kongressen i vår ble det vedtatt en uttalelse om at tilsette i bussbransjen må gjennom anbudsreglene få ivaretatt sine grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår, miljø og trafikksikkerhet. De tillitsvalgte må sikres innflytelse på utformingen av anbudskriteriene og arbeidsgiveransvaret må plasseres hos de som har den faktiske styringsretten (fylkenes driftsselskaper) over sjåførenes arbeidshverdag. I Oppland vil dette si at fylkespolitikerne må styre Opplandstrafikk til å ta slike hensyn gjennom sin anbudspolitikk. Trenden er at anbudsområdene blir større og dermed mat for gigantene med liten lokal tilknytning og utbyttebasert økonomi som styringsprinsipp.

Alle snakker om at kollektivtrafikken må styrkes og biltrafikken strypes men dette vil kreve endringer i samferdselspolitikken. Rødt mener at det må bli gratis kollektivtrafikk i de store byene og mye billigere i resten av landet. Sammen med et bredere ruteopplegg må det bli umulig å si nei til bussen.

Det nye arbeiderpartiet RØDT sitter i posisjon i distriktet vårt og til høsten trengs din hjelp for å få innflytelse i rikspolitikken.

Geir Bakkeli, medlem av Rødt Gjøvik og Toten
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags