Bredbåndsutbygging et nasjonalt ansvar

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Meninger 

I en lederartikkel i Oppland Arbeiderblad ble det stilt spørsmålstegn ved posisjonen i Oppland fylkeskommune sine prioriteringer. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av saken om disponering av overskuddet Oppland fylkeskommune hadde fra regnskapsåret 2017. Det blir reist spørsmålstegn med hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtaket, og vi kan jo innledningsvis opplyse avisens journalister om at hele forhandlingen som foregikk i fylkestinget ligger tilgjengelig på fylkeskommunes nettsider. Hadde en kikket på disse så ville man funnet at alle undertegnede redegjorde for våre prioriteringer.

Oppland fylkeskommune er i ferd med å gjennomføre en bredbåndstrategi, hvor vi i samarbeid med staten, kommunene og utbyggere ønsker å øke utbyggingstakten. Det er igjennom vedtak i 2017 avsatt nær 15 millioner til formålet, hvor det nå ble bevilget ytterligere 10 millioner til bredbåndsfondet. Vi ønsker å være en del av bredbåndsdugnaden, men vi kan ikke leve med at kommunene og fylkeskommunen sitter igjen med finansieringsansvaret der staten selv burde tatt hovedansvaret. Ansvaret for å sikre den digitale allemannsretten og sikre høyhastighets bredbånd til våre innbyggere må legges der det hører hjemme, i regjeringa.

God bredbåndtilgang er like viktig som vann, kloakk, vei og strøm. Oppland har mye spredt bosetting og særlige utfordringer med å sikre alle innbyggere og hele næringslivet tilgang til moderne høyhastighets bredbånd. Men det er også slik at flere bynære områder både på Gjøvik, Lillehammer og Hadeland har dårlig dekning. Ap, Sp, SV og KrF på fylkestinget har gjennom vedtak og uttalelser vært klare på at den digitale allemannsretten må på plass skal alle kunne ta del i det digitale samfunnet og de mulighetene dette gir.

Vi ønsker å bidra til å sikre bedre bredbåndsdekning, med det krever en sterk statlig finansiering for å nå målene våre. Det totale behovet for finansiering for å bygget ut bredbånd i Oppland er nærmest uendelig, og anslås til nærmere 500 millioner. Med det som bakteppe er det uforståelig at Oppland fylkeskommune ved årets tildeling av midler fra Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet ble avspist med inntil 6,4 millioner til finansiering av utbygging. Argumentasjonen for en slik tildeling er at dekningskartene til Nkom viser at den finnes bare 10 husstander i Oppland som har under 10 Mbit/sek. Dette vet vi som bor i dette fylket at er feil - riv ruskende feil. Allikevel kommer statistikken frem til at Oppland skal tildeles 4,3 prosent av den nasjonale bredbåndspotten som for 2018 er snaut 150 millioner. Når regjeringa i tillegg ikke prioriterer økte midler til bredbåndsutbygging til tross for stort fokus på digitalisering, blir dette dobbelt feil.

Vi mener utbygging av bredbånd må skje innenfor et regime hvor vi tar i bruk både offentlige og private krefter. Det er imidlertid et offentlig ansvar å sikre helheten i tilbudet, og da spesielt å sørge for utbygging og drift i områder hvor det kommersielle grunnlaget er svakt. Til dette trengs det statlige penger.

Når det gjelder vurderingene som er gjort knyttet til å overfør 34, 7 millioner til disposisjonsfondet handler dette om at vi vil gjøre mer enn å for eksempel vedta regionale planer for verdiskaping, samferdsel og kompetanse, vi vil også putter penger i potten for å realisere de. Vi skal også følge opp klimaregnskapet for å bidra med vår andel i klimadugnaden. Vi vil også realisere ytterligere vårt yrkesfagløft med innkjøp av utstyr innenfor yrkesfag. Vi skal bruke penger der det lønner seg for Opplandssamfunnet!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags