Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen reduserer det digitale klasseskillet

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under dagens regjering er statens støtte til bredbåndsutbygging økt i Hedmark. Hvorfor i all verden fortsetter Arbeiderpartiet å hevde det motsatte?

Verden står midt oppi en digital revolusjon som fordrer at folk har internettilgang og får være med på utviklingen. Derfor tar regjeringen flere grep for at Norge skal ligge i førersetet. Det skaper arbeidsplasser, reduserer kostnader og bidrar til en enklere hverdag. Det er rett og slett gøy når vi nå ser at det etableres en rekke store datalagringssenter i Norge, og hvor bransjen peker på bedre rammebetingelser. Det er gøy når vi opplever høye investeringer i bredbånd i Norge, mens mange andre land opplever reduksjon. Og det er bra å se at vi klarer redusere det digitale klasseskillet. Vi må sikre at hele landet deltar i utviklingen – både geografisk og aldersmessig.

Arbeiderpartiets gjentatte svartmaling er både urimelig i den politiske debatten og skadelig for regional utvikling. Vi vet at mange bedrifter er avhengig av god digital infrastruktur. Hvorfor velger APs lokale representanter i innlandet å skape inntrykk av at regionen har dårlig utvikling? Det kan skremme bort investeringer og får bransjer til å sette seg på gjerdet i usikkerhet. Regjeringen har valgt en mer positiv og offensiv tilnærming. Vi vil stimulere næringslivet til å investere i infrastruktur og jobber med regelverk for å kutte kostnader. Utviklingen viser at vi lykkes. Det har vært og er fortsatt bredbåndsaktørene som står for selve utbyggingen av bredbåndstilbudet i Norge. De kommersielle aktørene bygger der de ser potensiell lønnsomhet. Slik bør det også være, men derfor er det også viktig at staten bidrar med regelverk som kutter kostnader. Men vi har også økonomisk støtte til de områder hvor kommersiell utbygging trolig ikke vil skje av seg selv. Det er altså helt uriktig når Arbeiderpartiets Anne-Marte Kolbjørnshus og Thomas Breen (Ap) hevder at regjeringen svikter i bredbåndsutbyggingen og overlater alt til markedskreftene (Oppland Arbeiderblad 4. juli).

Årlig investerer ekom-sektoren over 10 milliarder kroner i fremtidsrettede mobil- og bredbåndsnett til norske bedrifter og husstander. Dette er veldig bra internasjonalt og tyder på at vi har truffet godt med rammebetingelsene. Jeg kan ikke forstå hvorfor AP er kritisk til dette. Mener AP virkelig at vi skal bruke skattebetalernes penger til å finansiere bredbåndsutbygging der dagens markedsaktører viser de har investeringsvilje?

På de stedene i landet hvor tilbyderne ikke ser det som kommersielt lønnsomt, bidrar vi med statlige midler. I 2018 bidrar regjeringen med 150 millioner kroner til dette for å sette fart på bredbåndsutbyggingen i distriktene. Men vi innretter satsingen bedre enn før ved å målrette pengene til områder med spesielt dårlig dekning. Til bredbåndsutbyggingen i Hedmark og Oppland har den statlige støtten blitt nesten doblet under dagens regjering.

Kolbjørnshus og Breen skriver at både Hedmark og Oppland bruker store summer på bredbånd i fylkene. Det er bra. Det er ikke lenge siden politikerne i Oppland varslet at de ville kutte i bredbåndstilskuddene fordi de mente at utbygging av bredbånd kun er et nasjonalt ansvar. Jeg er glad for at de nå ser at god bredbåndsdekning er både en statlig, kommunal og fylkeskommunal oppgave. Da har vi kommet et langt skritt i riktig retning.

Til sist – det er snodig at AP nå kritiserer omfanget av investeringer fra telekom aktørene. Da AP sist satt i regjering så mente de at den politikken var fornuftig. AP argumenterte for en markedsdrevet politikk basert på kommersiell utbygging med statlige bidrag der markedet ikke gjorde jobben, og med lokale bidrag i tillegg, sånn som nå. Nivået på den statlige støtten lå også omtrent på samme nivå. Forskjellen er forbedringer vi har gjort i rammebetingelsene for investeringer, slik at kostnadene går ned og lønnsomheten opp. Slikt utløser flere investeringer og reduserer behovet for statlige subsidier. Det er vinn/vinn situasjon.

Regjeringen mener at gjennom en kombinasjonen av godt samarbeid med de kommersielle utbyggerne og statlig, fylkeskommunal og kommunal støtte, har vi i Norge fått til et langt bedre bredbåndstilbud enn nesten noe annet land. Slik reduserer vi stadig det digitale klasseskillet, i Hedmark, Oppland og i landet for øvrig.

Kommentarer til denne saken