Bør vi revurdere fire dagers skoleuke?

Magnhild Huseby Bolstad

Magnhild Huseby Bolstad Foto:

Av
DEL

LeserbrevDen siste tiden har jeg blitt kontaktet av foreldre i kommunen som synes det er vanskelig å få hverdagen til å gå opp. Mange føler at en av foreldrene blir tvunget til å jobbe deltid på grunn av onsdagsfri for 1.– 3. trinn. Sør-Aurdal Høyre har derfor programfestet et ønske om å utrede mulighetene for 5 dagers skoleuke for alle barn i kommunen.

I 2016 hadde ca. 1 av 4 kommuner i Norge 4 dagers skole for de minste. Det har blitt noen færre etter dette. Ordningen er mest utbredt i distriktskommuner.

Forskningsselskapet Norce har på vegne av fylkeskommunene i Vest-Agder og Aust-Agder utarbeidet en rapport (juli 2019) som ser på noen kommuner i fylkene som fortsatt har 4 dagers skoleuke for de minste. Problemstillingene og argumentasjonen kan tydelig overføres til Sør-Aurdal.

Mange av foreldrene i rapporten er svært fornøyd med 4 dagers uke. Det er godt med en annerledesdag og et avbrekk i hverdagen. Dagen kan brukes til lek, samvær med familie, lekser og andre aktiviteter. Det blir allikevel trukket frem at barn som faller utenfor det sosiale, kan ha det vanskeligst med 4 dagers uke. De er ikke med på det sosiale som foregår denne dagen i uka.

Studien konkluderer med at det ikke er noen opplagte tegn på at læringsutbytte er større ved 4 dagers uke. Ei heller noe dårligere.

Hvordan barna takler skolehverdagen er selvsagt et viktig moment, men det er også andre viktige momenter å trekke fram. I Sør-Aurdal er det ingen tilbud om SFO på onsdager pga. for få søkere. I de kommunene som har tilbud om SFO i rapporten blir det trukket fram økonomi og kultur som noen grunner til få deltakere. Hvis du ikke har besteforeldre eller andre som kan bidra, må en av foreldrene være hjemme.

Ordningen skaper en deltidskultur. Det er som oftest kvinnene som er hjemme.
Antall kvinner som jobber deltid i Sør-Aurdal (2017) er 53,9% og 16,1% for menn. Nasjonalt er tallene henholdsvis (2017) 35,4% og 11,2%. Så hvorfor er dette en utfordring?

I nevnte rapport var det ikke store utfordringer i det private næringslivet. Mange av arbeidsplassene var manns dominert. På de kommunale arbeidsplassene var problemene større, disse hadde størst andel av kvinnelige ansatte. De rapporterte at det var vanskelig å fylle vaktene på onsdager. Aktiviteten var lav denne dagen, så det var vanskelig å avholde møter. Det er dessuten statistisk vist at heltidsarbeidende er mindre syke enn deltidsarbeidende. Ordningen gjør at det blir vanskelig å skape en heltidskultur.

4 dagers skoleuke er ikke den eneste årsaken til en sterk deltidskultur. En slik kultur kan stå sterkt i en kommune fra før. Det ser man ved at det er færre barn i barnehagen på onsdager og at mange foreldre fortsetter å ha fri en dag i uka, selv om barna går på skolen hver dag. 4 dagers skole er med på å legitimere og forlenge kvinners deltidsarbeid. Deltidsarbeid bygger ofte opp om mannen som forsørger og kvinnen som omsorgsperson. Dette kan få følger for pensjon og kvinnens evne til å forsørge seg selv, hvis en skulle bli alene.

I Sør-Aurdal har det i den siste kommunestyreperioden vært stilt spørsmål om hvorfor det ikke tilbys 100 % stillinger. Ønske om deltid kan også være en forklaring til dette. Mange søker seg ned i deltidsstilling. Det gir igjen «reststillinger» som kommunen må lyse ut.

Foreldre jeg har snakket med, som ønsker 5 dagers uke, synes det er vanskelig å gå på tvers av en godt innarbeidet bygdekultur. De føler de blir sett på som dårlige foreldre hvis de velger å jobbe fulltid.

Et annet moment kan være at 5 dagers skoleuke er viktig for å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft. Kvinner og menn med høyere utdannelse ønsker i større grad 100% stillinger. I forbindelse med arbeidet med bolystprosjektet kan revurdering av 4 dagers uken være et moment for å skape attraktive arbeidsplasser i kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags