Svar før valget! Hva vil det koste å kjøre i Mjøsbyen?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevTanken bak Mjøsbyen er god og viktig. Innlandet trenger et sterkere bo- og arbeidsmarked rundt Mjøsa, men det blir helt feil hvis bilistene skal betale store deler av regningen. Hvor mye? Det vet ingen ennå. Derfor må vi få et klart svar fra politikerne. Før valget neste høst må dere fortelle oss hvor mye det skal koste å kjøre inn i tettsteder og byene som er med på prosjektet.

Undertegnede har vært på flere «dialogmøter» om Mjøsbyen. Der er det mange innlegg om hvor bra slike samarbeidsprosjekter kan være. Vi får høre foredragsholdere fra Stavanger-området, Drammen og Fredrikstad. Det er workshoper der vi skal føle at vi medvirker. Men når det stilles spørsmål om bompenger, er det vanskelig å få svar.

30 prosent av regningen? 40 prosent? 50, 60, 70 eller 80? Det høres ut som de mest brukte fartsgrensene i Norge, men er altså den prosenten av kostnadene som skyves over på bilistene. I hvert fall på tilsvarende prosjekter i andre regioner.

På Nord-Jæren er takstene for personbiler 22 kroner utenom rushtid og 44 kroner når det er mest trafikk. Tunge kjøretøy må ut med mer enn det dobbelte. 38 nye bommer ble åpnet 1. oktober. Totalt skal bilistene ut med 25 milliarder kroner. Da blir «gaven» fra Staten på fem milliarder ikke veldig stor…

I Fredrikstad ligger prisen høyere. Rundt 30 og 60 kroner. Der blir 1,4 kilometer med ny 4-feltsveg fra Simo til Ørebekk. En mellomstor NLF-bedrift med mye kjøring i byen, forteller at de nye bompasseringene vil koste firmaene rundt en million kroner årlig!

Anleggsmaskinene er i full aktivitet i våre fylker. Vi er i ferd med å få bedre og mer trafikksikre hovedveger. Veger som er nødvendig både for gjennomgangstrafikken og for lokaltrafikken. Men det blir dyrt å kjøre på f.eks. E6 og RV3. En tur med lastebil fra Otta til Oslo og tilbake, koster over 1000 kroner FØR neste etappe av E6 åpnes! Regionen får en ekstremt hard bombelastning!

Høye bomavgifter gjør det vanskelig å få riktig flyt av god arbeidskraft. Næringslivet får en ekstra belastning på kjøp av transport – og den regningen går til sluttbrukerne: Innbyggerne i kommunene.

Hvis det også blir bommer inn til byene, vil det ramme handelen ekstra hardt. Butikkikkene i sentrum vil få det enda tøffere enn i dag….

Målet med Mjøsbyen er at det skal lages felles planer for utbygging og transport. Flere skal gå, sykle og reise kollektivt. Men vi lever i to distriktsfylker der svært mange er helt avhengige av bilen!

– Det er riktig at vi jobber med en ny areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, men vi ønsker å invitere staten med på en løsning uten bompenger, sier Hedmarks fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen til lokalavisene. Hun leder styringsgruppa for Mjøsbyen og uttalelsen er selvsagt svært positiv. Men er det realistisk at Innlandet får bypakke-tilskudd fra staten uten bompenger - når bilistene i andre regioner må betale over 75 prosent av investeringene? Utfra vår erfaring med bompenger er svaret nokså klart: Hvis «AS Norge» skal være med og gi tilskudd, blir det høyst sannsynlig bompenger inn til byene her også.

De siste ukene har det vært voldsomme protester – blant annet på Jæren. Dessverre i seneste laget. Bypakken ble enstemmig vedtatt av Stortinget for halvannet år siden. Bilistenes penger er med i budsjettene. Det er for sent å snu.

I Innlandet er vi i planleggingsfasen og har helt andre muligheter. Derfor må alle de politiske partiene i Innlandet i god tid før neste års valg svare på et spørsmål: Hvor mye skal det koste å kjøre inn i byer og tettsteder i Mjøsbyen? Vi forventer et klart «NULL!» fra politikerne i samtlige Mjøsby-kommuner!

Guttorm Tysnes, Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags