Riktig bruk av bistandsmidler

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI et innlegg i 8. august presenterer Alf Rønning en liste med velkjente klisjeer om pengebruk i norsk utenriks- og utviklingspolitikk: penger havner på gale hender, det mangler rett motiv eller at bistand ikke har effekt. Han tar feil på alle punkter. 

Giverviljen i Norge er høy. Tidligere i år tok Norad initiativ til en undersøkelse som viste at 87 prosent av befolkningen støtter norsk bistand (Kilde: SSB). Folk flest deler dermed ikke Rønnings negative syn på bistand, og det er også bred enighet på Stortinget om å opprettholde bistandsbudsjettet på et høyt nivå.

Vi skal likevel ikke ta giverviljen for gitt. For å opprettholde den, må folk være trygge på at bistanden gir resultater. Derfor må vi hele tiden arbeide for å få mer ut av hver bistandskrone og ikke minst vise frem det vi oppnår – både de prosjektene som går bra og de prosjektene som går mindre bra. Ærlighet og åpenhet skaper tillit, uavhengig av resultat og måloppnåelse. Dette er bakgrunnen for at regjeringen har satt i gang arbeidet med en resultatportal for bistandsarbeidet, der man skal kunne få innsikt i prosjekter, følge status for gjennomføring og grad av måloppnåelse.

Helt siden Solberg-regjeringen tiltrådte, har vi arbeidet for å konsentrere bistanden om færre land, færre avtaler og færre temaer. Målet er best mulig resultater. Siden 2013 har vi redusert antall land som mottar bistand fra 116 til 84, antall bistandsavtaler fra 7000 til under 3000. Vi har prioritert humanitær bistand for å møte rekordstore behov, satsingen på utdanning har blitt doblet, i tillegg til satsing på helse, klima og næringsutvikling i det langsiktige arbeidet. Med tydelige prioriteringer er det mulig for oss å sikre innsats, bevilgninger, kompetanse og resultater som monner.

Rønning hevder at norske bistandspenger går til korrupte ledere. Dette stemmer ikke. Norge gir nesten ikke penger direkte til andre stater. Våre bistandsmidlene går gjennom frivillige- og internasjonale organisasjoner til konkrete prosjekter som vaksineprogrammer, bygging av skoler, eller matforsyning og rent vann i flyktningeleirer. En viktige oppgave for UD og Norad blir derfor å sikre at midlene kommer frem til de som trenger hjelpen.

Mye går bra i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Gjennom vår samlede innsats bidrar vi aktivt til å oppnå FNs bærekraftsmål og til å ivareta norske interesser. Men vi kan alltid strekke oss mot å bli bedre. Derfor fortsetter vi arbeidet for å konsentrere innsatsen, i tillegg til at regjeringen er godt i gang med å reformere bistandsforvaltningen med mål om økt resultatoppnåelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags