Prestenes taushetsplikt

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Meninger 

Jeg har med interesse lest biskop Solveig Fiskes innlegg om taushetsplikten som prester og andre ansatte i kirken har. Det er meget prisverdig at vår kjære biskop tar opp dette tema! Det var på tide, og Fiske mener at hennes uttalelse ikke er en oppheving av taushetsplikten, men rett og plikt til å melde til barnevernet i gitte situasjoner. Hun mener at prester og andre ansatte får samme plikt som en rekke andre yrkesutøvere i samfunnet som møter barn og unge. Jeg støtter hennes uttalelse, og det er viktig at også disse ansatte får samme plikt som andre, til å melde til barnevernet når de har grunn til å tro at det foreligger alvorlig omsorgssvikt hos barn og unge. Jeg mener også at prestene skal ha plikt til å melde fra når de får kjennskap til seksuelle overgrep av barn og unge. Jeg ble som liten gutt utsatt for både omsorgssvikt og seksuelle overgrep, og heldigvis hadde jeg en lærer som turde å melde fra om dette til politiet og barnevernet. Det ble tatt affære, og det hjalp meg meget. Det skulle bare mangle om ikke også kirkens ansatte ble pliktet til å melde fra om slike overgrep mot barn og unge. Biskop Solveig Fiske snakker om hensynet til de som er mest sårbare, barn og unge som trenger hjelp. Dette støtter jeg opp om, hun peker på viktige områder i vårt samfunn hvor barn og unge møter en tragisk livssituasjon. I en tid med så mange overgrep som vi nå opplever i vår hverdag, er det påkrevet at prestene og andre ansatte i kirken, også kan reagere, og gi melding til myndighetene om disse overgrepene. Jeg håper biskop Fiske når fram med sitt syn, og får hjelp til å gjøre noe med dette! Takk, Solveig Fiske!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags