Grendeskolene truet igjen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerRådmannen har lagt fram sitt forslag til «Revisjon av utbyggingsplan for barnehager 2013-25» og «Skolene i Gjøvik, elevtallsutvikling - kapasitetsutnyttelse - status skoleanlegg 2017», også kalt Skoleplanen

Skoleplanen beskriver ikke bare elevtallsutvikling og kapasitetsutnyttelse, men er gitt et mandat av rådmannen ut fra denne analysen å gjøre en vurdering av evt. behov for endring/justering av kretsgrenser/opptaksområder. Dette har resultert i forslag om endringer flere kretsgrenser, deriblant nedlegging av Biristrand og Redalen skole.

Det kan høres tilforlatelig ut at det skal gjøres en forstudie rundt endring/justering av kretsgrenser, men dette er lovstridig. Rådmannen har ingen forankring i det kommunale planverket for å gi et slikt mandat, og det er lovstridig å lage en plan for framtidig nedlegging av skoler uten tilhørende lovbestemte høringsprosesser. Det burde være godt kjent på bakgrunn av flere avisoppslag samt Fylkesmannens uttalelser i forbindelse med lovstridige forsøk på nedleggelser av skoler i nabokommunene.

I tillegg er det på sin plass å spørre hvilken status denne saken har. Dokumentet blir kalt en skoleplan. I saksutredningen skrives det om forstudier. Hvis dokumentet er å se på som en kommunedelplan skolestruktur, må dette gjøres utrykkelig oppmerksom på, og langt mer omfattende prosesser må følges.

Vi ber derfor rådmannen straks trekke ut den delen av dokumentet som omhandler endring eller justering av kretsgrenser og for framtiden forholde seg til vedtatte kommunale planer og føre lovlige prosesser.

Vi vil også minne om at alliansen mellom Ap, Sv, Rødt og MDG har en samarbeidsavtale der de fire partiene slår ring rundt grendeskolene. Kommunestyret vedtok i tillegg i desember 2015 at… «Gjøvik kommune skal opprettholde den kommunale skolestrukturen i denne kommunestyreperioden (2016-19)», sak 121/15. Dette bør være tilstrekkelig til å legge ideen om endring av kretsgrenser og nedleggelse av grendeskolene død.

For en del år siden lanserte vi forslaget om et Oppvekstsenter på Biristrand. Biristrand trenger barnehage, og det ble vedtatt i kommunestyret i april 2015 (2015/1080) at det skal etableres barnehage her når barnetallet i Biri krets øker. For tiden er det opprettet 13 midlertidige plasser i Biri for å dekke behovet. Vi er glade for at kommunen tar i bruk forslaget om et Oppvekstsenter. Dette er i planen tiltenkt Biri. Vi ber om at vårt opprinnelige forslag om Oppvekstsenter på Biristrand gjenopptas, og det straks settes i gang et arbeid for å etablere en barnehage i tilknytning til skolen på Biristrand.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags