Så er vi her igjen, fra Biristrand

Arkivbilde Furulund

Arkivbilde Furulund

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Debatt:Så er vi her igjen. Ja, og denne gang gjelder det grendeskolene, og barnehage på Biristrand samt utbyggingen av eldresenteret Furulund på Biri. Som medlem av Gjøvik eldreråd var undertegnede, Aud N Nyhus, heldig å bli invitert til todagers møter i Gjøvikhallen. Det var Folkevalgtprogrammet Gjøvik kommune som sto på programmet. Alle forstår sikkert at jeg ikke er bedt om å evaluere eller gi noe referat fra disse to dagene. Men som privatmenneske har jeg jo lov til å gjøre meg mine egne refleksjoner og tanker om hvordan en kommune drives, for dette hørte vi veldig mye om.

Det var mest fra han som styrte det hele, nemlig representanten fra KS. Alle i salen fikk talerett, så vi hørte selvfølgelig hva rådmann, ordfører og representanter fra ulike partier hadde å si. Vi fikk utdelt et dokument på 138 sider med tittel Tillit – KS Folkevalgtprogram 2015–2019. Etter denne grundige informasjonen forstår også vi på grasrota hvorfor alle avgjørelser innen kommunen er så vanskelige og tungrodde. Men det ble presisert mange ganger at i alle saker er det kun kommunestyret som fatter vedtak. Her er vi kanskje ved kjernen til dette innlegget.

Vi på Biristrand og Biri fikk atter igjen kaffen i vrangstrupen da vi leste rådmannens uttalelser i OA torsdag 22.10.2015: «Sterk kost for politikere». For å spare penger foreslår han å legge ned Biristrand og Redalen skoler samt sløyfe all utbygging ved Furulund eldresenter i Biri.

I og med at vi nå alle vet at rådmannen ikke kan fatte noe vedtak må vi jo mistenke ham for å være kynisk, likeglad og nedlatende over for oss biringer. Han vet like godt som oss at nesten alle politikerne slår ring om disse to grendeskolene nå, og at det er bestemt at Furulund eldresenter skal bygges ut. Alle vet også at Gjøvik kommune må spare inn 40 millioner kroner. Det er grunn til å spørre rådmannen hvorfor han ikke tidligere har gitt råd om pengebruken i kommunen. Vi vanlige borgere og skattebetalere har ikke hørt hva dette underskuddet skyldes.

Vi i ytterste utkant har nok lurt litt på hva ei viss kulturtrapp var godt for. Nå er det heldigvis bygd et gjerde mot elva der. Videre undret vi oss litt over at det ble lagt varme i Storgata «Byen vår» to ganger – i den gata som er svært lite brukt. Så nevner vi bl.a. konsulenthonorarene for utredninger av f.eks. «Er skolene på Biristrand og Redalen liv laga»? (Dette ligger noen år tilbake i tid). Verre er det at det fremdeles foretas utredninger av tre tomter for storsykehus på Birisida av Mjøsbrua. Den ene tomta er å bruke en av gardene i Biri som har flate, fine jorder. Den andre er å bygge ut i Mjøsa. Den tredje er å bruke skogen ovenfor Vismunda. Dette er det rene nonsens.

For det første ser det nå ut til at fornuft og vett griper inn i mange års feil helsepolitikk og distriktspolitikk som alt skyldes NPM (New Public Management). For det andre vet vi at hvis galskapen og pengesløsingen fortsetter så skal det bygges storsykehus på Rudshøgda i Hedmark om 10–15 år. Nå nærmer dette seg storpolitikk, men det var ikke meningen. Vi må vel ha lov til å si at alt dreier seg om makt, penger og prioriteringer. Derfor vil vi to undertegnede denne gang gi råd til kommunestyret:

1. Vi godtar ikke at kommunen bruker skoler, barnehager og eldresenteret vårt som salderingsposter.

2. Vi vil ha en utbygging av Furulund som før bestemt, og ikke minst tenke på de demente og deres levemåte.

Vi lurer på om Gjøvik kommune egentlig vet hva dugnader og ubetalt innsats, slik som Furulunds Venner, gjør for Furulund.

Vi kommer aldri til å gi oss på dette. På Biristrand vil vi ha barnehage nå. Vi må få fortgang på utbygging av boliger, men alt må gå i riktig rekkefølge. Det vil si barnehage først, og så kommer de byggeklare tomtene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags